Vidējais ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā samazinājās par 0,8 %

20.01.2017

2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 0,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 1,1 % un eksportētajai produkcijai – par 0,6 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,2 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm cenas samazinājās par 1 %. Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, dzērienu ražošanā un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā. Savukārt cenu pieaugums bija novērojams pārtikas produktu ražošanā, atkritumu savākšanā un elektroenerģijas sadalē.

2016. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,7 %, bet eksportētajai produkcijai palika nemainīgs. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,2 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm saglabājās iepriekšējā līmenī. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā, kā arī tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā un elektroenerģijas ražošanā.

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada decembrī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada decembrī,

salīdzinot ar

2016. gada novembri

2015. gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,4

-0,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,0

0,1

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

0,3

0,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

0,7

-5,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

0,6

5,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,7

-1,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

0,4

0,1

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,8

1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

0,7

-5,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

0,4

6,9

Eksportētā produkcija

100,0

0,0

-0,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,2

0,2

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,0

-0,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

2,0

-3,5

 

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

2016. gadā 12 mēnešu vidējais ražotāju cenu līmenis salīdzinājumā ar 2015. gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijas rūpniecībā samazinājās par 2,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas samazinājās par 3,1 %, eksportētajai produkcijai – par 1,6 %, t. sk. eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājās par 1,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,8 %. Vislielākā ietekme cenu līmeņa samazinājumam bija elektroenerģijai, gāzes apgādei, siltumapgādei un gaisa kondicionēšanai, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanai, izņemot mēbeles, kā arī pārtikas produktu ražošanai. Lielākais cenu kāpums bija apģērbu ražošanā un pārējā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē.

2016. gadā informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedza vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2017. gada janvārī publicēs 21. februārī.

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862