Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,8 %

08.06.2016

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā* (2016. gada maijā, salīdzinot ar 2015. gada maiju), samazinājās par 0,8 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,6 %, bet pakalpojumiem pieauga par 1,3 %.

 

Patēriņa cenu pārmaiņas

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI gada laikā

(% punkti)

 

 

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2016. gada maijā, salīdzinot ar 2015. gada maiju, bija cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kāpumam alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, veselības aprūpei, sakaru grupai, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis 2016. gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, samazinājās par 0,2 %. Būtiskākā ietekme uz cenu kritumu bija svaigiem dārzeņiem, kafijai, pienam, sieram, sviestam, mājputnu gaļai. Savukārt dārgāki kļuva svaigi augļi, cukurs, konditorejas izstrādājumi, šokolāde, žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa un kartupeļi.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,5 %, ko būtiski ietekmēja cenu kāpums alum, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīnam. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 6,3 %.

Gada laikā ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 5,1 %. Lētāka kļuva siltumenerģija, dabasgāze, elektroenerģija, cietais kurināmais, savukārt sadārdzinājās atkritumu savākšana, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi.

Vidējais cenu līmenis veselības aprūpei palielinājās par 2,4 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums farmaceitiskajiem produktiem. Sadārdzinājās arī ārstu speciālistu un zobārstniecības pakalpojumi.

Transporta grupā cenu līmenis samazinājās vidēji par 5,6 %, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 13,4 %. Lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi, savukārt dārgāka bija personisko transportlīdzekļu apkope un remonts.

Gada laikā sakaru grupā cenu līmenis palielinājās vidēji par 2,7 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums telekomunikāciju pakalpojumiem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, pieauga par 1,6 %. Restorānu, kafejnīcu un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem cenas palielinājās par 1,9 %, ēdnīcu pakalpojumiem – par 1,6 %. Viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā samazinājās par 2,7 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu samazinājums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, kultūras pakalpojumiem. Savukārt cenu pieaugums bija apaviem.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,6 %

2016. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada aprīli, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,6 %. Precēm cenas palielinājās par 0,5 %, pakalpojumiem – par 0,8 %.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām maijā bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, sakaru grupai, apģērbamun apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,7 %. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām pārtikas grupā bija cenu kāpumam svaigiem augļiem, konditorejas izstrādājumiem, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai, cukuram, šokolādei, mājputnu gaļai un sieram. Savukārt cenas samazinājās svaigiem dārzeņiem, sviestam, svaigām vai atdzesētām zivīm.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,8 %, ko ietekmēja akciju noslēgums alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 0,6 %.

Apģērbiem cenas palielinājās par 1,1 %, apaviem – par 2,1 %.

Vidējais cenu līmenis samazinājies siltumenerģijai (kritums par 2,4 %) un cietajam kurināmajam. Dārgāka kļuva atkritumu savākšana.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,9 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu pieaugums degvielai par 1,8 %. Dārgāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Telekomunikāciju pakalpojumu vidējais cenu līmenis palielinājās par 2,8 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums fiksētā tālruņa pakalpojumiem.

Pārējās patēriņa grupās cenas pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem.Savukārt vidējais cenu līmenis samazinājās grāmatām.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2016. gada maijā, salīdzinot ar:

2015. g. maiju

2015. g.
decembri

2016. g. aprīli

Kopā

-0,8

1,2

0,6

Pārtika

-0,2

3,1

0,7

Alkohols, tabaka

5,8

1,7

0,7

Apģērbs, apavi

1,2

8,3

1,4

Mājoklis

-5,1

-2,4

-0,4

Mājokļa iekārta

0,9

0,7

0,9

Veselība

2,4

2,0

0,2

Transports

-5,6

-1,3

0,9

Sakari

2,7

1,1

2,7

Atpūta, kultūra

-0,2

1,3

0,5

Izglītība

1,6

0,0

0,1

Restorāni, viesnīcas

1,6

0,9

0,4

Pārējie

0,0

1,0

0,5

 

 

Mēneša laikā

Svaigi augļi

0,09

Degviela

0,09

Telekomunikāciju pakalpojumi

0,09

Gaļa un gaļas izstrādājumi

0,06

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

0,05

Apģērbi

0,04

Svaigi dārzeņi

-0,06

Siltumenerģija

-0,09

 

 

Gada laikā

Tabakas izstrādājumi

0,18

Alus

0,16

Stiprie alkoholiskie dzērieni

0,11

Pasažieru aviopārvadājumi

-0,08

Dabasgāze

-0,14

Svaigi dārzeņi

-0,22

Siltumenerģija

-0,67

Degviela

-0,78

 

 

 

Informāciju par patēriņa cenu indeksu 2016. gada jūnijā paziņos 8. jūlijā.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija raksturo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Liberts
Patēriņa cenu indeksu daļa
Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366867