Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,5 %

08.03.2016

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2016. gada februārī, salīdzinot ar 2015. gada februāri1, samazinājās par 0,5 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,2 %, bet pakalpojumiem pieauga par 1,4 %.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis2, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, palielinājās par 0,1 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2015. un 2016. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2016. gada februārī, salīdzinot ar 2015. gada februāri, bija cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kāpumam alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, veselības aprūpei, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, atpūtai un kultūrai, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Pārtikas cenu vidējais līmenis 2016. gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, palielinājās par 0,3 %. Būtiskākā ietekme uz cenu pieaugumu bija gaļai un gaļas izstrādājumiem, tai skaitā mājputnu gaļai, cūkgaļai, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai. Dārgāki kļuva augļi, galvenokārt apelsīni un āboli. Cenas palielinājās arī cukuram, dārzeņiem, miltiem un citiem graudaugiem, savukārt lētāks kļuva siers un biezpiens, piens, skābais krējums, sviests, kefīrs.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,4 %, ko būtiski ietekmēja cenu kāpums alum. Dārgāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un vīns. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 3,3 %.

Gada laikā ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,1 %. Lētāka kļuva siltumenerģija, dabasgāze, elektroenerģija, savukārt dārgāki – mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, kā arī mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi.

Veselības aprūpes vidējais cenu līmenis palielinājās par 2,5 %, ko ietekmēja cenu kāpums farmaceitiskajiem produktiem. Gada laikā sadārdzinājās zobārstniecības pakalpojumi.

Transporta grupā cenu līmenis samazinājās vidēji par 4,7 %, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 12,3 %. Salīdzinot ar pagājušo gadu, lētāki bija pasažieru gaisa transporta pakalpojumi, automašīnu rezerves daļas un piederumi, savukārt dārgāka bija transportlīdzekļu apkope un remonts, automašīnu tehniskā apskate.

Atpūtas un kultūras grupā gada laikā cenas palielinājās par 0,8 %. Vidējais cenu līmenis palielinājās grāmatām, kinoteātru un teātru pakalpojumiem, mājdzīvnieku barībai. Lētāki kļuva kompleksie atpūtas pakalpojumi.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, pieauga par 2,0 %. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 2,3 %, ēdnīcās – par 2,1 %. Viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā samazinājās par 5,3 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu samazinājums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,1 %

2016. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,1 %. Precēm cenas palielinājās par 0,1 % un pakalpojumiem – par 0,1 %.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām februārī bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 1,2 %. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām pārtikas grupā bija cenu kāpumam svaigiem dārzeņiem par 9,3 %, cenām palielinoties galvenokārt gurķiem un saldajiem pipariem. Dārgāki kļuva augļi. Vidējais cenu līmenis akciju noslēguma ietekmē palielinājās piena produktiem, cukuram, maiznīcu konditorejas izstrādājumiem, cūkgaļai, jogurtam, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai, savukārt cenas samazinājās olām, augļu un dārzeņu sulām, šokolādei.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 2,1 %, ko ietekmēja akciju noslēgums alum, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīnam. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 1,6 %.

Februārim raksturīgo sezonas atlaižu ietekmē apģērbiem cenas samazinājās par 1,6 %, apaviem – par 3,7 %.

Vidējais cenu līmenis samazinājās siltumenerģijai par 2,3 % un elektroenerģijai – par 0,2 %. Cenas samazinājās cietajam kurināmajam, bet dārgāki kļuva mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 1,3 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai par 3,3 %. Lētāki bija pasažieru gaisa transporta pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija farmaceitiskajiem produktiem, mājdzīvnieku barībai, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2016. gada februārī, salīdzinot ar:

2015. g. februāri

2015. g.

decembri

2016. g. janvāri

Kopā

-0,5

-0,5

0,1

Pārtika

0,3

1,5

1,2

Alkohols, tabaka

4,7

0,8

1,9

Apģērbs, apavi

0,1

-8,5

-2,2

Mājoklis

-4,1

-1,0

-0,6

Mājokļa iekārta

-0,3

-0,9

-1,2

Veselība

2,5

1,4

0,9

Transports

-4,7

-3,2

-1,3

Sakari

1,2

-0,6

-0,6

Atpūta, kultūra

0,8

0,5

0,7

Izglītība

1,5

-0,1

-0,1

Restorāni, viesnīcas

2,0

0,1

0,1

Pārējie

0,2

1,5

-0,5

 

 

Mēneša laikā

Svaigi dārzeņi

0,13

Alus

0,08

Augļi

0,06

Tabakas izstrādājumi

0,05

Apavi

-0,05

Apģērbi

-0,05

Siltumenerģija

-0,09

Degviela

-0,18

 

12 mēnešu laikā

Alus

0,22

Tabakas izstrādājumi

0,10

Gaļa un gaļas izstrādājumi

0,08

Siers un biezpiens

-0,07

Pasažieru gaisa transporta pakalpojumi

-0,12

Dabasgāze

-0,14

Siltumenerģija

-0,51

Degviela

-0,70

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2016. gada martā tiks paziņota 8. aprīlī.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Gada inflācija raksturo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
Gada vidējā inflācija raksturo pēdējo 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni, salīdzinot ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni. Šo rādītāju pārsvarā lieto makroekonomiskajā analīzē, pētot inflācijas procesus ilgākā laika periodā, jo to praktiski neietekmē īslaicīgas vai pārejošas cenu svārstības.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova
Patēriņa cenu indeksu daļa
Natalja [dot] Dubkova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366644