Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,1%

09.03.2015

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2015. gada februārī, salīdzinot ar 2014. gada februāri1, samazinājās par 0,1%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,0%, bet pakalpojumiem pieauga par 2,4%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 0,5%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2014. un 2015. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2015. gada februārī, salīdzinot ar 2014. gada februāri, bija cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī cenu kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Pārtikas cenu vidējais līmenis šogad februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, samazinājās par 2,3%, ko būtiski ietekmēja piena un piena produktu cenu kritums par 8,4%. Cenu kritums novērots arī dārzeņiem un kartupeļiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, cukuram, eļļai un taukvielām, augļiem. Savukārt cenas palielinājās maltai kafijai, saldumiem un medum, zivīm un zivju izstrādājumiem.

Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 9,5%. Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis samazinājās par 3,1%. Lētāks kļuva alus, vīns un stiprie alkoholiskie dzērieni.

Gada laikā vidējais cenu līmenis ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem pieauga par 5,6%. Dārgāka kļuva elektroenerģija, ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, savukārt lētāka kļuva siltumenerģija un gāze.

Transporta grupā cenas samazinājās par 6,3%, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 17,3%. Cenas samazinājās arī automašīnu rezerves daļām un piederumiem. Savukārt cenu kāpums tika novērots pasažieru sauszemes un sliežu transporta pakalpojumiem.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, pieauga par 3,3%. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 3,5%, ēdnīcās – par 3,1%, izmitināšanas pakalpojumiem – par 1,9%.

Personīgās aprūpes preču cenas palielinājās vidēji par 4,1%. Gada laikā cenas pieauga arī frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem, finanšu pakalpojumiem. Lētāki kļuva apdrošināšanas pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu samazinājums bija kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, slimnīcu pakalpojumiem, apaviem. Savukārt sadārdzinājums – kultūras pakalpojumiem, īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm.

2015. gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas palielinājās par 0,3%. Precēm cenas palielinājās par 0,1%, bet pakalpojumiem par 0,7%.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām februārī bija cenu kāpumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas cenas palielinājās par 0,7%. Būtisks cenu kāpums sezonālo faktoru ietekmē tika novērots dārzeņiem par 14,6%, galvenokārt gurķiem un tomātiem. Dārgāka kļuva maize un graudaugu izstrādājumi, gaļa un gaļas izstrādājumi, eļļa un taukvielas, augļi. Cenas samazinājās pienam un piena produktiem, maltai kafijai, sieram, cukuram.

Sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 4,9%, apģērbiem – par 1,6%.

Samazinoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, februārī siltumenerģija kļuva lētāka vidēji par 1,6%. Cenas samazinājās materiāliem mājokļa uzturēšanai un remontam.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis palielinājās par 3,0%, ko ietekmēja sabiedriskā transporta tarifu maiņa pasažieru sauszemes un sliežu transporta pakalpojumiem Rīgā, kas stājās spēkā ar 1. februāri. Degvielas cenas palielinājās par 2,9%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums tika novērots medikamentiem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Cenas pazeminājās īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, alum.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2015.gada februārī, salīdzinot ar:

2014.gada

februāri

2014.gada decembri

2015.gada

janvāri

Kopā

-0,1

0,3

0,3

Pārtika

-2,3

0,5

0,7

Alkohols, tabaka

1,2

0,5

-0,1

Apģērbs, apavi

-0,7

-9,0

-2,5

Mājoklis

5,6

4,9

-0,5

Mājokļa iekārta

1,1

-0,5

-1,3

Veselība

1,3

-0,3

0,6

Transports

-6,3

-0,7

3,0

Sakari

-0,1

0,0

0,0

Atpūta, kultūra

-0,2

-0,1

-0,2

Izglītība

1,5

0,0

0,0

Viesnīcas, restorāni

3,3

0,6

0,0

Pārējie

2,7

0,7

-0,3

 

Mēneša laikā

Dārzeņi

+0,20

Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi

+0,17

Degviela

+0,16

Pasažieru sliežu transporta pakalpojumi

+0,06

Apģērbi

-0,06

Siltumenerģija

-0,07

Piens un piena produkti

-0,07

Apavi

-0,07

 

12 mēnešu laikā

Elektroenerģija

+0,88

Tabakas izstrādājumi

+0,26

Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi

+0,17

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

-0,11

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0,15

Dārzeņi, kartupeļi

-0,21

Piens un piena produkti

-0,25

Degviela

-1,09

 
Informācija par patēriņa cenu indeksu 2015. gada martā tiks paziņota 10. aprīlī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā "Patēriņa cenas".

 

Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

 

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644