Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,4 %

11.05.2017

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā* (2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli), palielinājās par 3,4 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas pieauga par 3,2 % un pakalpojumiem – par 4,0 %.

 

Patēriņa cenu pārmaiņas

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI gada laikā

(% punkti)

 

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli, bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, dažādu preču un pakalpojumu grupai, kā arī sakaru grupai.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,3 %. Cenas pieauga piena produktiem, svaigiem dārzeņiem, sieram un biezpienam, pienam, cukuram, sviestam, konditorejas izstrādājumiem, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai, šokolādei un maizei.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas palielinājās par 2,4 %. Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, siltumenerģija un atkritumu savākšana, savukārt lētāka bija dabasgāze.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 4,7 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+11,5 %), kā arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt cenas samazinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem.

Vidējais cenu līmenis sakaru grupā palielinājās par 7,4 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums fiksēto un mobilo tālruņu pakalpojumiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija tabakas izstrādājumiem, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,4 %

2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada martu, vidējais patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,4 %. Gan precēm, gan pakalpojumiem cenas palielinājās par 0,4 %.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām aprīlī bija cenu kāpumam apģērbam un apaviem, dažādu preču un pakalpojumu grupai, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,5 %. Lielākā ietekme uz cenu kāpumu pārtikas grupā bija svaigiem dārzeņiem, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai, cūkgaļai un maizei. Savukārt būtiskākais cenu samazinājums akciju ietekmē bija kafijai.

Turpinoties vasaras sezonas preču nonākšanai tirdzniecībā, apaviem cenas palielinājās par 12,8 %, apģērbiem – par 2,8 %.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 1,0 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai par 2,6 %. Savukārt dārgāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem un autotransportlīdzekļu apdrošināšanai. Lētāka bija siltumenerģija.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2017. gada aprīlī, salīdzinot ar:

2016. g.
aprīli

2016. g. decembri

2017. g. martu

Kopā

3,4

1,8

0,4

Pārtika

5,3

3,0

0,5

Alkohols, tabaka

2,1

1,6

-0,1

Apģērbs, apavi

-0,7

6,7

5,3

Mājoklis

2,4

1,0

-0,3

Mājokļa iekārta

0,8

1,5

0,1

Veselība

2,2

1,2

0,4

Transports

4,7

-0,4

-1,0

Sakari

7,4

0,4

0,0

Atpūta, kultūra

2,2

1,2

0,0

Izglītība

1,7

-0,3

0,0

Restorāni, viesnīcas

2,4

0,7

0,3

Pārējie

5,9

4,7

2,1

 

 

Mēneša laikā

Apavi

0,19

Apģērbi

0,11

Personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi

0,08

Svaigi dārzeņi

0,05

Pasažieru aviopārvadājumi

0,03

Kafija

-0,03

Siltumenerģija

-0,04

Degviela

-0,15

 

Gada laikā

Degviela

0,61

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

0,26

Telekomunikāciju pakalpojumi

0,24

Piena produkti

0,16

Tabakas izstrādājumi

0,16

Personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi

0,15

Svaigi dārzeņi

0,14

Siltumenerģija

0,12

 

 

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2017. gada maijā paziņos 8. jūnijā.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Liberts
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366867