Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,8 %

08.11.2017

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā* (2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada oktobri), palielinājās par 2,8 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas pieauga par 2,8 % un pakalpojumiem – par 2,9 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas

(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada oktobri, bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, dažādu preču un pakalpojumu grupai, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpei, atpūtas un kultūras grupai.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu gada laikā
(procentpunktos)

 

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,3 %. Cenas pieauga pienam, piena produktiem, sviestam, sieram un biezpienam, jogurtam, gaļai un gaļas izstrādājumiem, svaigiem augļiem, svaigiem dārzeņiem, olām, olīveļļai, kartupeļiem, šokolādei, kafijai un konditorejas izstrādājumiem. Savukārt cenas samazinājās cukuram un makaronu izstrādājumiem.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 1,9 %. Dārgāka bija siltumenerģija, dabasgāze, cietais kurināmais, atkritumu savākšana, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, savukārt lētāki bija materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 3,3 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums farmaceitiskiem produktiem, zobārstniecības pakalpojumiem un ārstu speciālistu pakalpojumiem.

Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 2,2 %, ko ietekmēja cenu kāpums degvielai (+5,6 %). Cenas pieauga arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Atpūtas un kultūras grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 2,2 %, ko ietekmēja cenu kāpums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, daiļliteratūras grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 7,6 %, ko veidoja autotransportlīdzekļu apdrošināšanas sadārdzināšanās. Cenas palielinājās arī personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija tabakas izstrādājumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, ēdināšanas pakalpojumiem. Savukārt cenu samazinājums bija apģērbiem, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa pārmaiņām gada laikā

Preces, pakalpojumi

Procentpunkti

Autotransportlīdzekļu apdrošināšana

0,32

Degviela

0,31

Piena produkti

0,26

Gaļa un gaļas izstrādājumi

0,21

Sviests

0,19

Piens

0,16

Tabakas izstrādājumi

0,16

Siltumenerģija

0,15

 

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,7 %

2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2017. gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,7 %. Precēm cenas pieauga par 1,1 %, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,4 %.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām oktobrī bija cenu pieaugumam apģērbam un apaviem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 1,0 %. Dārgāki bija svaigi dārzeņi, maize, sviests, piens, mājputnu gaļa, žāvēta sālīta vai kūpināta gaļa. Savukārt lētāks bija siers un biezpiens, konditorejas izstrādājumi, kā arī gaļas izstrādājumi.

Turpinoties ziemas sezonas apģērbu nonākšanai tirdzniecībā, apģērbiem cenas palielinājās par 4,4 %, bet apaviem – par 4,9 %.

Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 0,9 %, ko ietekmēja cenu kāpums degvielai (+2,2 %), rezerves daļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem. Savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, tabakas izstrādājumiem, barībai lolojumdzīvniekiem. Savukārt cenas samazinājās kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, viesnīcu pakalpojumiem.

 

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa pārmaiņām mēneša laikā

Preces, pakalpojumi

Procentpunkti

Apģērbi

0,16

Svaigi dārzeņi

0,13

Degviela

0,12

Apavi

0,07

Personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi

0,04

Autotransportlīdzekļu apdrošināšana

0,04

Pasažieru aviopārvadājumi

-0,04

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

-0,09

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2017. gada oktobrī pret attiecīgo periodu
(procentos)

Grupas

2016. g. oktobri

2016. g. decembri

2017. g. septembri

Kopā

2,8

2,0

0,7

pārtika

5,3

2,7

1,0

alkohols, tabaka

1,3

0,9

0,4

apģērbs, apavi

-1,6

3,0

4,3

mājoklis

1,9

1,4

0,0

mājokļa iekārta

-1,3

-0,3

0,6

veselība

3,3

3,3

0,1

transports

2,2

-0,1

0,9

sakari

3,8

0,8

0,0

atpūta, kultūra

2,2

2,2

-0,3

izglītība

1,2

1,2

0,0

restorāni, viesnīcas

1,8

1,7

-0,5

pārējie

7,6

8,1

1,4

 

 

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2017. gada novembrī paziņos 8. decembrī.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni. 

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Liberts
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366867