Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,8 %

08.06.2017

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā* (2017. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju), palielinājās par 2,8 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas pieauga par 2,6 % un pakalpojumiem – par 3,6 %.

 

Patēriņa cenu pārmaiņas

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI gada laikā

(% punkti)

 

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2017. gada maijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju, bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, dažādu preču un pakalpojumu grupai, sakaru grupai, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,1 %. Cenas pieauga piena produktiem, sieram un biezpienam, svaigiem dārzeņiem, pienam, sviestam, kafijai, konditorejas izstrādājumiem, svaigām vai atdzesētām zivīm, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai, cūkgaļai, maizei, jogurtam, olām un cukuram.

Apaviem cenas gada laikā samazinājās par 11,1 %, apģērbiem – par 1,0 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas palielinājās par 2,9 %. Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, siltumenerģija un atkritumu savākšana, savukārt lētāka bija dabasgāze.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 3,9 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+8,7 %), kā arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt cenas samazinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem un pasažieru aviopārvadājumiem.

Vidējais cenu līmenis sakaru grupā palielinājās par 4,5 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums fiksēto un mobilo tālruņu pakalpojumiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija tabakas izstrādājumiem, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, farmaceitiskajiem produktiem, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

 

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā saglabājās nemainīgs

2017. gada maijā, salīdzinot ar 2017. gada aprīli, vidējais patēriņa cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Precēm cenas samazinājās par 0,1 %, bet pakalpojumiem palielinājās par 0,4 %.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām maijā bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, veselības aprūpei, kā arī cenu kritumam apģērbam un apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,5 %. Lielākā ietekme uz cenu kāpumu pārtikas grupā bija svaigiem augļiem, kafijai, konditorejas izstrādājumiem, žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai un kartupeļiem. Savukārt cenu samazinājums bija svaigiem dārzeņiem, mājputnu gaļai, šokolādei un cukuram.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,3 %. Akciju ietekmē cenas samazinājās stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, vīnam un alum. Savukārt tabakas izstrādājumiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,1 %.

Sākoties akciju piedāvājumiem apaviem cenas samazinājās par 6,2 %, apģērbiem – par 0,1 %.

Veselības aprūpei vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,6 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums farmaceitiskiem produktiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt cenas samazinājās personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, degvielai.

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2017. gada maijā, salīdzinot ar:

2016. g.
maiju

2016. g. decembri

2017. g. aprīli

Kopā

2,8

1,8

0,0

Pārtika

5,1

3,4

0,5

Alkohols, tabaka

1,1

1,3

-0,3

Apģērbs, apavi

-3,7

4,9

-1,7

Mājoklis

2,9

1,0

0,0

Mājokļa iekārta

-0,4

1,2

-0,3

Veselība

2,6

1,7

0,6

Transports

3,9

-0,4

0,0

Sakari

4,5

0,4

0,0

Atpūta, kultūra

1,7

1,2

0,0

Izglītība

1,6

-0,3

0,0

Restorāni, viesnīcas

2,5

1,1

0,5

Pārējie

5,0

4,3

-0,4

 

 

Mēneša laikā

Svaigi augļi

0,08

Kafija

0,05

Autotransportlīdzekļu apdrošināšana

0,04

Mājputnu gaļa

-0,03

Degviela

-0,05

Personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi

-0,06

Apavi

-0,10

Svaigi dārzeņi

-0,11

 

Gada laikā

Degviela

0,46

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

0,25

Siltumenerģija

0,21

Piena produkti

0,16

Telekomunikāciju pakalpojumi

0,16

Tabakas izstrādājumi

0,14

Autotransportlīdzekļu apdrošināšana

0,13

Apavi

-0,19

 

 

 

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2017. gada jūnijā paziņos 10. jūlijā.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Liberts
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366867