Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 2,0 %

10.05.2018

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā* (2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada aprīli), palielinājās par 2,0 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas pieauga par 1,5 % un pakalpojumiem – par 3,3 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas
(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2018. gada aprīlī bija par 5,5 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 4,6 %, bet pakalpojumiem – par 7,9 %.

Patēriņa cenu pārmaiņas
(procentos pret 2015. gada vidējo)

 

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada aprīli, bija cenu kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, veselības aprūpei.

Ar transportu saistītajām precēm un pakalpojumiem un ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem arī pērn bija būtiska ietekme uz gada inflāciju.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu gada laikā
(procentpunktos)

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu gada laikā bija sviestam (+24,8 %), skābajam krējumam (+10,4 %), pienam (+7,9 %), kefīram (+8,6 %). Cenas palielinājās arī cūkgaļai (+8,8 %), svaigiem augļiem (+5,2 %), olām (+12,2 %), gaļas izstrādājumiem (+5,8 %), konditorejas izstrādājumiem (+2,6 %), augļu un dārzeņu sulām (+6,8 %) un maizei (+1,4 %). Savukārt lētāki bija svaigi dārzeņi (-16,9 %), cukurs (‑36,5 %), kafija (-5,9 %), augu eļļa (-7,4 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis palielinājās par 3,6 %. Alkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 3,7 %, galvenokārt dārgāki kļuva stiprie alkoholiskie dzērieni. Tabakas izstrādājumu cenas pieauga vidēji par 3,3 %.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 3,1 %. Dārgāks bija cietais kurināmais, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, siltumenerģija, atkritumu savākšana.

Veselības aprūpes grupai vidējais cenu līmenis palielinājās par 3,8 %. Cenu pieaugums bija zobārstniecības pakalpojumiem, farmaceitiskiem produktiem un ārstu speciālistu pakalpojumiem.

Ar transportu saistīto preču un pakalpojumu grupā cenas palielinājās degvielai par 7,6 %, tai skaitā dīzeļdegvielai – par 9,2 %, benzīnam – par 7,1 %, savukārt auto gāzei samazinājās par 2,9 %. Cenas palielinājās arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, ēdināšanas pakalpojumiem, apaviem, telekomunikāciju pakalpojumiem, televīzijas abonēšanas maksai. Savukārt cenu samazinājums bija personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem, kā arī mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2018. gada aprīlī, salīdzinot ar:

2017. g.
aprīli

2017. g. decembri

2018. g.
martu

Kopā

2.0

1.7

0.2

pārtika

0.3

-0.4

-0.4

alkohols, tabaka

3.6

5.6

-0.7

apģērbs, apavi

1.1

8.7

8.5

mājoklis

3.1

2.0

-0.1

mājokļa iekārta

-1.0

2.3

1.1

veselība

3.8

1.9

0.0

transports

2.9

0.5

-0.9

sakari

1.3

0.6

0.3

atpūta, kultūra

1.3

1.1

-0.3

izglītība

0.2

-1.2

0.0

restorāni, viesnīcas

3.0

1.2

0.5

pārējie

3.3

0.9

-1.4


Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,2 %

Aprīlī lielākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kāpumam apģērbam un apaviem, mājokļa iekārtai, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, dažādu preču un pakalpojumu grupai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Kā rezultātā 2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2018. gada martu, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,2 %. Precēm cenas pieauga par 0,3 %, bet pakalpojumiem vidējais cenu līmenis saglabājās nemainīgs.

Cenu pārmaiņas aprīlī
(procentos pret iepriekšējo mēnesi)

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo patēriņa cenu indeksu mēneša laikā
(procentpunktos)

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,4 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā bija mājputnu gaļai (-2,9 %). Cenas samazinājās sieram un biezpienam (-2,7 %), sviestam (-8,2 %), skābajam krējumam (-2,3 %), svaigiem augļiem (-2,8 %), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (-0,8 %), olām (‑2,8 %), maizei (-1,1 %), makaronu izstrādājumiem (-5,1 %), cukuram (-4,0 %). Līdzīgi kā iepriekšējos gados, jaunajai ražai nonākot tirdzniecībā, cenas palielinājās svaigiem dārzeņiem (+6,8 %). Noslēdzoties akcijām, dārgāka bija cūkgaļa (+1,9 %), kafija (1,2 %), gaļas izstrādājumi (+2,0 %).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,7 %. Alkoholiskajiem dzērieniem cenas samazinājās par 1,1 %, ko galvenokārt ietekmēja akcijas. Tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis saglabājās nemainīgs.

Turpinoties vasaras sezonas preču nonākšanai tirdzniecībā, aprīlī apaviem cenas palielinājās par 17,6 %, apģērbiem – par 6,0 %.

Mājokļa iekārtai cenas palielinājās par 1,1 %. Noslēdzoties akcijām, cenas palielinājās mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Vidējais cenu līmenis pieauga mājokļa mēbelēm, traukiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 0,9 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums rezerves daļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, degvielai (-0,5 %), pasažieru aviopārvadājumiem.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 1,4 %, ko akciju ietekmē galvenokārt noteica cenu kritums personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija ēdināšanas pakalpojumiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Savukārt cenu samazinājums bija ziediem.

 

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2018. gada maijā paziņos 8. jūnijā.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

 

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366989, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Liberts
Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366867