Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 0,3 %

12.01.2016

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2015. gada decembrī, salīdzinot ar 2014. gada decembri1, palielinājās par 0,3 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 0,3 %, bet pakalpojumiem pieauga par 2,1 %.

 

Patēriņa cenu pārmaiņas 2014. un 2015. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

 

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

 

 

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2015. gada decembrī, salīdzinot ar 2014. gada decembri, bija cenu kāpumam alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Pārtikas cenu vidējais līmenis 2015. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, samazinājās  par 0,8 %. Būtiskākā ietekme uz cenu samazinājumu bija pienam un piena produktiem. Cenu kritums novērots dārzeņiem, sieram, eļļai un taukvielām, maltai kafijai, savukārt cenu kāpums augļiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, griķiem, olām, kartupeļiem un cukuram.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 5,7 %, ko būtiski ietekmēja cenu kāpums alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 1,8 %.

Gada laikā ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 1,7 %. Dārgāka kļuva atkritumu apsaimniekošana, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, savukārt lētāka – siltumenerģija un dabas gāze.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 2,3 %, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 11,0 %. Cenas samazinājās pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem, savukārt dārgāki kļuva pasažieru sauszemes un sliežu transporta pakalpojumi, transportlīdzekļu apkope un remonts.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, pieauga par 2,5 %. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 2,7 %, ēdnīcās – par 2,3 %. Viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,3 %.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bija telekomunikāciju pakalpojumiem, medikamentiem, savukārt cenu samazinājums bija personīgās aprūpes precēm, slimnīcu pakalpojumiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, apģērbiem.

Administratīvi uzraugāmās un regulējamās cenas 2015. gadā samazinājās par 2,6 %, bet neregulējamās cenas palielinājās par 0,7 %.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, palielinājās par 0,2 %. 2014. gadā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,6 %.

Vidējā patēriņa cenu līmeņa tendence Baltijas valstīm bija līdzīga, ar izteiktu lejupslīdi kopš 2012. gada sākuma. 2014. gadā Latvijā, pretēji pārējām Baltijas valstīm, bija vērojama augšupejoša tendence, savukārt 2015. gadā līdzīgi kā Lietuvā mērena lejupejoša tendence.

Patēriņa cenu indekss Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, 2010. – 2015. gads

(vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem)

 

2015. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,3 %. Precēm cenas samazinājās par 0,6 %, bet pakalpojumiem palielinājās par 0,3 %.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām decembrī bija cenu kritumam apģērbam un apaviem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem, mājokļa iekārtai, kā arī cenu kāpumam alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, atpūtas un kultūras pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas cenas samazinājās par 0,8 %. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām pārtikas grupā bija cenu kritumam dārzeņiem par 11,9 %. Cenas samazinājās augļiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, eļļai un taukvielām, maltai kafijai, cukuram. Savukārt cenas palielinājās gaļai un gaļas izstrādājumiem, zivīm, olām un kartupeļiem.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis pieauga par 1,5 %, ko ietekmēja akciju noslēgums vīnam un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 0,2 %.

Atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 5,7 %, apģērbiem – par 2,1 %.

Mājokļu iekārtai cenas decembrī samazinājās par 0,5 %. Akciju ietekmē cenas samazinājās galvenajām sadzīves ierīcēm. Dārgāki bija mājsaimniecības tekstilizstrādājumi.

Atpūtas un kultūras grupā cenas palielinājās vidēji par 0,2 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, mājdzīvnieku barībai un ziediem. Akciju ietekmē cenas samazinājās rotaļlietām.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu samazinājums bija degvielai, personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2015. gada decembrī, salīdzinot ar:

2014. g. decembri

2015. g.

novembri

Kopā

0,3

-0,3

Pārtika

-0,8

-0,8

Alkohols, tabaka

4,3

1,0

Apģērbs, apavi

-0,5

-3,1

Mājoklis

1,7

-0,1

Mājokļa iekārta

0,1

-0,5

Veselība

0,8

0,0

Transports

-2,3

0,0

Sakari

1,8

0,0

Atpūta, kultūra

0,2

0,2

Izglītība

1,6

0,0

Viesnīcas, restorāni

2,5

0,0

Pārējie

-0,6

-0,5

 

 

Mēneša laikā

Gaļa un gaļas izstrādājumi

0,09

Vīns

0,06

Pasažieru ūdens transporta pakalpojumi

0,04

Augļi

-0,05

Degviela

-0,06

Apģērbi

-0,08

Apavi

-0,10

Dārzeņi

-0,17

 

 

12 mēnešu laikā

Elektroenerģija

0,88

Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi

0,20

Alus

0,20

Transportlīdzekļu apkope un remonts

0,09

Gāze

-0,12

Piens un piena produkti

-0,24

Siltumenerģija

-0,53

Degviela

-0,65

 
 

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2016. gada janvārī tiks paziņota 10. februārī.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņacenas”.

1Gada inflācija raksturo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

2Gada vidējā inflācija raksturo pēdējo 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni, salīdzinot ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni. Šo rādītāju pārsvarā lieto makroekonomiskajā analīzē, pētot inflācijas procesus ilgākā laika periodā, jo to praktiski neietekmē īslaicīgas vai pārejošas cenu svārstības.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
natalja [dot] dubkova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366644