Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 0,2%

13.01.2015

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2014. gada decembrī, salīdzinot ar 2013. gada decembri1, palielinājās par 0,2%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 0,9%, bet pakalpojumiem pieauga par 3,3%. 2013. gadā patēriņa cenas samazinājās par 0,4%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2013. un 2014. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2014. gada decembrī, salīdzinot ar 2013. gada decembri, bija cenu kāpumam alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Pārtikas cenu vidējais līmenis 2014. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, līdzīgi kā 2013. gada decembrī, samazinājās (-0,8%). Būtiskākā ietekme uz cenu samazinājumu bija pienam un piena produktiem. Cenu kritums novērots arī dārzeņiem un kartupeļiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, savukārt cenu kāpums bija zivīm un zivju izstrādājumiem, tējai un kafijai, saldumiem un medum, sieram, kā arī maizei un graudaugu izstrādājumiem.

Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 8,7%. Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,2%.

Gada laikā vidējais cenu līmenis ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem pieauga par 1,3%. Sadārdzinājās mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, dzīvokļu īres maksa, savukārt lētāka kļuva atkritumu apsaimniekošana.

Transporta grupā cenas samazinājās par 5,2%, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 12,3%. Cenas samazinājās arī automašīnu rezerves daļām un piederumiem. Cenu kāpums tika novērots transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru jūras un gaisa transporta pakalpojumiem.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, pieauga par 4,4%. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 4,6%, ēdnīcās – par 4,5%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu sadārdzinājums bija kultūras pakalpojumiem, īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm, apģērbiem un zobārstniecības pakalpojumiem, savukārt cenu samazinājums – apaviem.

Administratīvi uzraugāmās un regulējamās cenas 2014. gadā samazinājās par 0,1%, bet neregulējamās cenas palielinājās par 0,2%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 0,6%. 2013. gadā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis saglabājās nemainīgs.

Vidējā patēriņa cenu līmeņa tendence Baltijas valstīm bija līdzīga, ar izteiktu lejupslīdi kopš 2012. gada sākuma. Tomēr 2014. gadā Latvijā, pretēji pārējām Baltijas valstīm, bija vērojama augšupejoša tendence.

Patēriņa cenu indekss Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2009. – 2014. gadā

(vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Lietuvas statistikas birojs un Igaunijas statistikas birojs

2014. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas samazinājās par 0,6%. Precēm cenas samazinājās par 1,0%, bet pakalpojumiem palielinājās par 0,3%.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām decembrī bija cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbiem un apaviem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem.

Salīdzinot ar 2014. gada novembri, pārtikas cenas samazinājās par 0,1%, ko noteica sezonālais cenu kritums augļiem (-2,4%), dārzeņiem un kartupeļiem (-1,5%), kā arī lētāki atspirdzinošie dzērieni, tēja un kafija. Cenu kritums tika novērots arī cukuram, saldumiem un medum. Salīdzinājumā ar novembri sadārdzinājās piens un piena produkti, gaļa un gaļas izstrādājumi, kā arī zivis un zivju izstrādājumi.

Lētāki kļuva alkoholiskie dzērieni (-1,1%), ko ietekmēja akcijas alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Vīnam cenas palielinājās par 1,2%. Tabakas izstrādājumiem tika novērots cenu kritums par 0,4%.

Sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 7,2%, apģērbiem – par 1,8%.

Samazinoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, decembrī siltumenerģijas tarifi pazeminājās par 1,1%. Cenu kritums tika novērots mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, materiāliem mājokļa uzturēšanai un remontam. Dārgāka kļuva dzīvokļu īres maksa.

Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa pārmaiņām transporta grupā bija degvielas cenu kritumam par 6,5%. Dārgāki kļuva pasažieru jūras transporta pakalpojumi un pasažieru gaisa transporta pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums tika novērots personīgās aprūpes precēm. Cenas paaugstinājās kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2014.gada decembrī, salīdzinot ar:

2013.g.

decembri

2014.g. novembri

Kopā

0,2

-0,6

Pārtika

-0,8

-0,1

Alkohols, tabaka

3,1

-0,9

Apģērbs, apavi

0,0

-3,3

Mājoklis

1,3

-0,3

Mājokļa iekārta

2,6

0,1

Veselība

1,8

0,3

Transports

-5,2

-2,4

Sakari

-0,8

-0,1

Atpūta, kultūra

1,7

0,2

Izglītība

1,4

-0,1

Viesnīcas, restorāni

4,4

-0,2

Pārējie

2,1

-0,3

 

Mēneša laikā

Piens un piena produkti

+0,06

Pasažieru jūras transporta pakalpojumi

+0,04

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0,03

Siltumenerģija

-0,04

Alus

-0,06

Apģērbi

-0,07

Apavi

-0,12

Degviela

-0,37

 

12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+0,24

Kultūras pakalpojumi

+0,14

Kafejnīcas un restorāni

+0,11

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0,10

Tēja, kafija

+0,08

Dārzeņi un kartupeļi

-0,09

Piens un piena produkti

-0,11

Degviela

-0,76

 
Informācija par patēriņa cenu indeksu 2015. gada janvārī tiks paziņota 11. februārī.
 
Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

1Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644