Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā nemainījās

08.12.2015

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2015. gada novembrī, salīdzinot ar 2014. gada novembri1, saglabājās nemainīgs, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 0,8%, bet pakalpojumiem pieauga par 2,2%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis2, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, palielinājās par 0,2%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2014. un 2015. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2015. gada novembrī salīdzinot ar 2014. gada novembri, bija cenu kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Vidējais cenu līmenis pārtikai 2015. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, samazinājās par 0,1%. Būtiskākā ietekme uz cenu samazinājumu bija pienam un piena produktiem, sieram, gaļai un gaļas izstrādājumiem, eļļai un taukvielām. Savukārt cenas palielinājās dārzeņiem un kartupeļiem, augļiem.

Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 3,0%, ko būtiski ietekmēja cenu kāpums alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 1,2%.

Gada laikā ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas pieauga par 1,5%. Dārgāka kļuva elektroenerģija, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, atkritumu apsaimniekošana, savukārt lētāka – siltumenerģija un dabas gāze.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 4,6%, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 15,8%. Cenas samazinājās pasažieru gaisa transporta pakalpojumiem, savukārt dārgāki kļuva pasažieru sauszemes un sliežu transporta pakalpojumi, transportlīdzekļu apkope un remonts.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, dārgāki bija viesnīcu un restorānu pakalpojumi. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 2,8%, ēdnīcās – par 2,4%. Viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā samazinājās par 5,3%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu pieaugums bijatelekomunikāciju pakalpojumiem, medikamentiem, savukārt cenu samazinājums bija slimnīcu pakalpojumiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem.

2015. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vidējais patēriņa cenu līmenis nemainījās. Precēm cenas palielinājās par 0,1%, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,2%.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām novembrī bija pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenu kāpumam, kā arī cenu kritumam apģērbam un apaviem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, atpūtai un kultūrai, mājokļa iekārtai.

Mēneša laikā pārtikas cenas palielinājās par 0,7%. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām pārtikas grupā bija cenu kāpumam dārzeņiem par 12,4%, cenām palielinoties galvenokārt gurķiem, tomātiem un saldajiem pipariem. Cenas palielinājās arī maizei un graudaugu izstrādājumiem, pienam un piena produktiem, augļiem, cukuram. Savukārt lētāks kļuva siers, maltā kafija, gaļa un gaļas izstrādājumi, olas, kartupeļi.

Apaviem cenas samazinājās par 2,2%, apģērbiem – par 0,7%.

Akciju ietekmē īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preču cenas samazinājās par 2,6%. Lētāki kļuva arī mājsaimniecības tekstilizstrādājumi.

Transporta grupā vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,3%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai par 0,7%. Lētāki bija pasažieru ūdens transporta un pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi, savukārt dārgākas bija automašīnu rezerves daļas un piederumi.

Atpūtas un kultūras grupā cenas samazinājās vidēji par 0,4%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Vidējais cenu līmenis samazinājās arī grāmatām, savukārt dārgāki kļuva ziedi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu palielinājums bija telekomunikāciju pakalpojumiem, vīnam, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem un tabakas izstrādājumiem. Cenas samazinājās personīgās aprūpes precēm, alum.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2015. gada novembrī, salīdzinot ar:

2014. g.

novembri

2014. g. decembri

2015. g.

oktobri

Kopā

0,0

0,7

0,0

Pārtika

-0,1

0,0

0,7

Alkohols, tabaka

2,3

3,2

0,1

Apģērbs, apavi

-0,6

2,7

-1,1

Mājoklis

1,5

1,8

0,0

Mājokļa iekārta

0,7

0,6

-0,6

Veselība

1,1

0,8

0,1

Transports

-4,6

-2,3

-0,3

Sakari

1,7

1,9

0,3

Atpūta, kultūra

0,2

0,0

-0,4

Izglītība

1,5

1,6

0,0

Viesnīcas, restorāni

2,4

2,5

-0,1

Pārējie

-0,4

-0,1

-0,5

 

Mēneša laikā

Dārzeņi

0,16

Maize un graudaugu izstrādājumi

0,05

Dārza preces un ziedi

0,03

Personīgās aprūpes preces

-0,03

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces

-0,03

Degviela

-0,04

Apavi

-0,04

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

-0,05

 

12 mēnešu laikā

Elektroenerģija

0,87

Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumi

0,20

Alus

0,13

Ēdināšanas pakalpojumi

0,11

Gāze

-0,12

Piens un piena produkti

-0,17

Siltumenerģija

-0,57

Degviela

-0,95

 
Informācija par patēriņa cenu indeksu 2015. gada decembrī tiks paziņota 2016. gada 12. janvārī.

Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Patēriņa cenas”.

 

Gada inflācija raksturo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
Gada vidējā inflācija raksturo pēdējo 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni, salīdzinot ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni. Šo rādītāju pārsvarā lieto makroekonomiskajā analīzē, pētot inflācijas procesus ilgākā laika periodā, jo to praktiski neietekmē īslaicīgas vai pārejošas cenu svārstības.

 

Mediju jautājumi:

Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
@CSP_Latvija 
 /csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Dāvis Liberts
Patēriņa cenu indeksu daļa
davis [dot] liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366867