Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā nemainījās

08.11.2013

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2013.gada oktobrī, salīdzinot ar 2012.gada oktobri1, saglabājās nemainīgs. Precēm cenas samazinājās par 0,4%, bet pakalpojumiem pieauga par 1,0%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 0,3%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI  pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2013.gada oktobrī, salīdzinot ar 2012.gada oktobri, bija cenu kāpumam pārtikai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam transporta precēm un pakalpojumiem, ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas produktu cenas 12 mēnešu laikā pieauga par 0,6%. Visvairāk cenas pieauga pienam un piena produktiem (+5,1%), svaigai gaļai (+2,0%), maizei un graudaugu izstrādājumiem (+1,2%), sieram (+4,9%), savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams augļiem (-6,3%), tējai un kafijai (-8,5%), olām (-9,6%) un cukuram (-3,9%).

Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 2,6%, bet tabakas izstrādājumu – par 3,1%.

Transporta grupā cenas samazinājās galvenokārt degvielai (-7,1%) un automašīnām (-1,8%).

Mājokļa grupā cenas samazinājās vidēji par 0,8%, ko ietekmēja cenu samazinājums siltumenerģijai par 7,4%, gāzei – par 5,1% un cenu pieaugums mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem par 7,6%, cietajam kurināmajam – par 6,6%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais sadārdzinājums bija kafejnīcu un restorānu pakalpojumiem, personīgās aprūpes precēm. Savukārt lētāki kļuvuši telekomunikāciju pakalpojumi, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtas.

Oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas palielinājās par 0,3%. Precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,4%, bet pakalpojumiem – par 0,2%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām oktobrī bija cenu kāpumam apģērbam un apaviem, pārtikai, kā arī cenu kritumam transporta precēm un pakalpojumiem.

Pārtikai cenu pieaugumu visvairāk veicināja sezonāls dārzeņu sadārdzinājums par 21,9%. Pienam un piena produktiem cenas pieauga par 1,3%, maizei – par 1,3%, gaļai un gaļas izstrādājumiem – par 0,3%. Savukārt augļi kļuva lētāki par 4,7%, kartupeļi – par 12,7%, tēja un kafija – par 2,6%, eļļa un tauki – par 1,3%.

Apģērbam un apaviem cenu kāpumu ietekmēja jaunās sezonas preču tirdzniecība, kā rezultātā apavi sadārdzinājās par 6,2%, bet apģērbs – par 2,2%.

Cenas pieauga atpūtas un sporta pakalpojumiem (+1,7%), ēdināšanas pakalpojumiem (+1,3%), īrei (+1,2%), apdrošināšanai (+0,3%). Kāpums par 0,4% tika novērots mājokļa remonta un uzturēšanas pakalpojumiem, ambulatoriem medicīnas pakalpojumiem, autoremonta pakalpojumiem.

Degvielas cenas samazinājās vidēji par 2,9%, tai skaitā 95. markas benzīnam – par 3,3%, dīzeļdegvielai – par 2,8%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums bija vērojams cietajam kurināmajam, grāmatām. Cenas samazinājās alum, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, izmitināšanas pakalpojumiem, prāmju biļetēm.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada oktobrī, salīdzinot ar:

2012.gada
oktobri

2012.gada
decembri

2013.gada
septembri

Kopā

0,0

0,0

0,3

Pārtika

0,6

-0,6

0,8

Alkohols, tabaka

2,6

1,5

-0,6

Apģērbs, apavi

1,3

2,9

3,4

Mājoklis

-0,8

-0,6

0,4

Mājokļa iekārta

1,2

1,3

0,3

Veselība

1,6

1,4

0,2

Transports

-3,6

-2,2

-0,9

Sakari

-3,5

-2,2

-0,4

Atpūta, kultūra

-0,4

-0,2

-0,2

Izglītība

0,1

0,1

0,0

Viesnīcas, restorāni

1,6

1,4

1,0

Pārējie

2,7

3,3

0,4

 

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0,21

Apavi

+0,11

Apģērbi

+0,08

Cietais kurināmais

+0,06

Piens un piena produkti

+0,04

Alus

-0,03

Augļi

-0,07

Degviela

-0,17

 

12 mēnešu laikā

Piens un piena produkti

+0,15

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0,13

Kafejnīcu un restorānu pakalpojumi

+0,09

Tabakas izstrādājumi

+0,09

Augļi

-0,10

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0,13

Siltumenerģija

-0,34

Degviela

-0,45

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2013.gada novembrī tiks paziņota 9. decembrī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 673666441 Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2
Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.