Uzsāks Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojumu

02.09.2014

Šā gada 2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks otro Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojumu. Tā mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas iedzīvotāju veselību, dzīves veidu, veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu un pieejamību saistībā ar iedzīvotāju sociāli ekonomiskiem rādītājiem.

Iedzīvotāju veselības apsekojums tiks veikts visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā. Apsekojumā iegūtie dati tiks izmantoti sociālekonomiskās politikas plānošanai katrā dalībvalstī un ES kopumā.

Pirmais Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums tika veikts 2008. gadā. Saskaņā ar tā rezultātiem, 41% respondentu savu veselības stāvokli vērtēja kā labu un 38% - kā viduvēju. Aptaujas laikā tika noskaidrots, ka visbiežāk respondenti sūdzas par muguras joslas un kakla daļas sāpēm, paaugstinātu asinsspiedienu un hroniskām plaušu slimībām. Novērtējot respondentu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumiem, rezultāti rāda, ka respondenti visvairāk ir  apmierināti  ar ģimenes ārstu pakalpojumiem (61%) un vismazāk ar slimnīcu pakalpojumiem (38%).

Šī gada apsekojumā tiks iesaistīti 11 tūkst. respondentu visā Latvijā, kuru izvēli nosaka vienota, ES statistikas biroja izstrādāta izlases veida apsekojuma metodoloģija. Pirmo reizi CSP regulārajos apsekojumos iedzīvotājiem tiek dota iespēja aptaujas anketu aizpildīt internetā. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojumā iekļautie iedzīvotāji šo iespēju varēs izmantot no 2. septembra līdz 15. septembrim.

CSP intervētāji, kuri veiks šo apsekojumu, darbu uzsāks šā gada 1. oktobrī un pabeigs 2015. gada februārī. Intervētāji respondentu apmeklēs dzīvesvietā vai sazināsies pa telefonu. Pirms aptaujas veikšanas, izlasē iekļautās personas saņems informatīvu CSP vēstuli.

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un piedalīties apsekojumā,  izmantot iespēju aptaujas anketu aizpildīt internetā vai arī aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.

Apsekojumā iegūtā informācija tiks izmantota statistiskiem mērķiem kopsavilkuma veidā. CSP garantē iegūtās informācijas konfidencialitāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Valsts statistikas likumam.

 

Papildu informācija:
Anita Švarckopfa
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļas vadītāja
Tālr. 67366648