Uzņēmumu saražotā vērtība gada laikā pieaug par 12%

29.11.2013

2012. gadā uzņēmumi saražoja produkciju 19 miljardu 580 miljonu latu (27 miljardi 860 miljoni eiro)vērtībā (faktiskajās cenās). Lielāko kopējā apjoma daļu – 6,9 mljrd. latu (9,9 mljrd. eiro) jeb 35,4% saražoja rūpniecības nozares, bet 6,8 mljrd. latu (9,6 mljrd. eiro) jeb 34,5% – pakalpojumu nozares uzņēmumi.

Tirdzniecības un būvniecības uzņēmumu saražotās produkcijas vērtība bija attiecīgi 3,3 mljrd. latu (4,6 mljrd. eiro) jeb 16,7% un 2,6 mljrd. latu (3,8 mljrd. eiro) jeb 13,5% no kopējā apjoma, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie 2012. gada provizoriskie uzņēmējdarbības strukturālās statistikas dati*.

Salīdzinot ar 2011. gadu, uzņēmumu produkcijas vērtība 2012. gadā pieauga par 12,2%, tai skaitā būvniecībā – par 17,7%, tirdzniecībā – par 14,6%, pakalpojumos – par 11,8% un rūpniecībā – par 9,6%.

Produkcijas vērtība pa darbības veidiem 2011. un 2012.gadā (mljrd.Ls)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Vislielākais pievienotās vērtības apjoms, rēķinot faktiskajās cenās, saražots pakalpojumu nozaru uzņēmumos – 2,7 mljrd. latu (3,9 mljrd. eiro) vērtībā jeb 40,4% no kopējā apjoma. Tiem sekoja rūpniecības un tirdzniecības nozaru uzņēmumi – attiecīgi 1,9 mljrd. latu (2,7 mljrd. eiro) (27,7%) un 1,6 mljrd. latu (2,3 mljrd. eiro) (23,3%). Būvniecības uzņēmumu saražotā pievienotā vērtība veidoja 0,6 mljrd. latu (0,8 mljrd. eiro) jeb 8,6% no kopējā apjoma.

Uzņēmumu pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (%)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2012.gadā pievienotās vērtības struktūrā 3,7 mljrd. latu (5,2 mljrd. eiro) jeb 53,7% veidoja bruto darbības rezultāts, savukārt personāla izmaksas veidoja 46,3%.

Katra nodarbinātā persona radīja 12 tūkst. latu (17,1 tūkst. eiro) pievienotās vērtības. Vislielākā pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu bija rūpniecībā – 13,6 tūkst. latu (19,3 tūkst. eiro), tai sekoja pakalpojumi – 12,4 tūkst. latu (17,7 tūkst. eiro), tirdzniecība – 10,8 tūkst. latu (15,3 tūkst. eiro) un būvniecība – 9,8 tūkst. latu (14 tūkst. eiro).

Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto personu pa darbības veidiem 2011. un 2012.gadā (tūkst. Ls)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pagājušā gada uzņēmumu izmaksu struktūra liecina, ka vislielāko daļu tajā veidoja preču un pakalpojumu iegādes izmaksas – 28,5 mljrd. latu (40,5 mljrd. eiro) (faktiskajās cenās) jeb 83,9%. Savukārt personāla izmaksas veidoja 3,1 mljrd. latu (4,5 mljrd. eiro) jeb 9,3% un bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās – 2,3 mljrd. latu (3,3 mljrd. eiro) jeb 6,8% no kopējām izmaksām.                          

Uzņēmumu izmaksu struktūra pa darbības veidiem (%)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Plašāku informāciju par galvenajiem uzņēmējdarbības rādītājiem pa darbības veidiem var skatīt CSP datubāzē.

 

* Dati par produkcijas vērtību, pievienoto vērtību, bruto darbības rezultātu, preču un pakalpojumu iegādi, personāla izmaksām un bruto kapitālieguldījumiem materiālās lietās. Apsekojumā ietverti visi ekonomiski aktīvie tirgus sektora uzņēmumi rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos, ieskaitot pašnodarbinātās fiziskās personas, bet neaptverot finanšu sektora uzņēmumus.

 

Papildu informācija:
Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa
Inga Malašenko
Tālr. 67366763