Ukrainas Valsts statistikas dienesta pārstāvji ierodas mācību vizītē CSP

25.11.2014

2014. gada 24.–26. novembrī mācību vizītē CSP ieradušies Ukrainas Valsts statistikas dienesta pārstāvji, lai Mērķsadarbības projekta ietvaros iepazītos ar Latvijas praksi uzņēmējdarbības strukturālās statistikas (USS) sagatavošanā.

Mācību vizītes ietvaros CSP eksperti dalās pieredzē par USS vākšanu un apstrādi, Statistikas uzņēmumu reģistru un tā lomu sagatavojot USS, ikgadējo uzņēmumu apsekojumu veikšanu (izlases rāmis, dizains, svēršana u.c.), administratīvo datu , tostarp datu par fiziskām personām-uzņēmējiem, izmantošanu USS vākšanā, kā arī uzņēmējdarbības strukturālās statistikas datu izplatīšanu.