Turpmāk oficiālajā statistikā datu sezonālai izlīdzināšanai izmantos programmu JDemetra+

26.02.2016

Lai uzlabotu Latvijas oficiālās statistikas sezonāli izlīdzināto datu kvalitāti, turpmāk Centrālā statistikas pārvalde (CSP) izmantos programmu JDemetra+.

2016. gada laikā CSP pakāpeniski pāries no sezonālās izlīdzināšanas programmas Demetra+ uz programmu JDemetra+. Programmas JDemetra+ uzlabojumi, salīdzinot ar Demetra+, ir uzlabota datu modelēšana un pilnveidoti sezonalitātes testi. Izmantojot JDemetra+ programmu, CSP spēs nodrošināt datu lietotājus ar kvalitatīvākiem sezonāli izlīdzinātiem datiem.

Veicot pāreju uz programmu JDemetra+, CSP nemaina līdz šim izmantoto laikrindu sezonālās izlīdzināšanas metodoloģiju. Joprojām datu izlīdzināšanai izmantos TRAMO/SEATS metodi un Latvijas nacionālo brīvdienu kalendāru, kā arī, papildinot laikrindu ar jauniem datiem, visa sezonāli izlīdzinātā laikrinda tiks pārrēķināta. Ar jaunās programmas ieviešanu termina “sezonāli izlīdzināti dati” skaidrojums nemainās – tie ir dati, kas nesatur sezonālās svārstības un kalendāros efektus.

Latvijā oficiālās statistikas datu sezonālo izlīdzināšanu veic saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas sezonālās izlīdzināšanas vadlīnijām. Sākot ar 2015. gada 2. februāri Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) un Eiropas Centrālā banka (ECB) kā oficiālo sezonālās izlīdzināšanas rīku Eiropas Statistikas sistēmā rekomendē programmu JDemetra+, kuras funkcionalitāte ļauj labāk sasniegt sezonālās izlīdzināšanas vadlīnijās noteiktās prasības.

Eurostat un ECB ziņojums ar rekomendāciju lietot programmu JDemetra+: http://ec.europa.eu/eurostat/cros/sites/crosportal/files/Jdemetra%2B%20release.pdf

Eiropas Statistikas sistēmas sezonālās izlīdzināšanas vadlīnijas: http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/guidelines-sa-2015-edition

Papildu informācija par programmu JDemetra+: http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/jdemetra-seasonal-adjustment-software_en

Papildu informācija par TRAMO/SEATS metodi: http://www.sa-elearning.eu/tramoseats

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
http://www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par izmaiņām metodoloģijā:
Alīna Sadovska
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
E-pasts: Alina [dot] Sadovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366618