Turpinās lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu

25.09.2013

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 1.oktobrī uzsāks 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanas otro posmu. Pirmais posms noritēja no 26.augusta līdz 16.septembrim, kad respondentiem bija iespēja iesniegt datus elektroniski. Tādējādi iegūta informācija par 1,3 tūkst. lauku saimniecībām. CSP izsaka pateicību lauksaimniekiem par piedalīšanos aptaujā!

Datu vākšanas nākamajā posmā informācijas ieguvē CSP sadarbosies ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC). No 1.oktobra līdz decembra vidum LLKC intervētāji veiks intervijas lauku saimniecībās, kuras neiesniedza datus elektroniski. Plānots, ka LLKC intervētāji apmeklēs 25 tūkst. lauku saimniecības. Savukārt CSP telefoninterviju centra intervētāji no oktobra līdz decembra vidum pa tālruni aptaujās 3,7 tūkst lauku saimniecību.

Jau ziņots, ka 26.augustā CSP uzsāka 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu. Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida apsekojums, kura ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkst. lauku saimniecībām. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma pirmos provizoriskos rezultātus CSP publicēs 2014.gada aprīlī.

Lai samazinātu respondentu slodzi, 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā ir paredzēts daļu informācijas iegūt no administratīvajām datubāzēm: Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra un Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1166/2008 tiek veikts reizi trīs gados. Apsekojuma mērķis ir nodrošināt datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru, kas tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un novērtēšanai.


Papildu informācija:
Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977