Turpina pieaugt tūristu skaits no Krievijas un Baltkrievijas

25.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka viesnīcās un citās tūristu mītnēs¹ 2012.gada 4.ceturksnī tika apkalpoti 342,1 tūkst. cilvēku. Salīdzinot ar 2011.gada 4.ceturksni, apkalpoto cilvēku skaits pieauga par 4,4%. No visiem apkalpotajiem cilvēkiem 65,2% bija ārvalstu viesi un 34,8% – Latvijas iedzīvotāji. Viesu īpatsvara sadalījums bija līdzīgs arī iepriekšējos pārskata periodos. Apkalpoto Latvijas iedzīvotāju skaits pieauga par 4,3%, bet ārvalstu viesu skaits par 4,5%, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2011.gadā.

No kopējā apkalpoto ārvalstu viesu skaita 189,3 tūkst. jeb 84,9% tika uzņemti Rīgā, 5,7% – Jūrmalā un 1,6% – Liepājā. Visvairāk Latvijas ceļotāju bija apmetušies Rīgā – 28,2%, Liepājā – 10,8% un Jūrmalā – 5,9%. Lai arī iepriekš nosaukto pilsētu vadošās pozīcijas kopējā viesu uzņemšanas vietu struktūrā saglabājas, tomēr šajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 4.ceturksni, pieauga Daugavpils īpatsvars un apkalpoto viesu skaits palielinājās par 21%.

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu sadalījums pa pilsētām un novadiem 2012.gada 4.ceturksnī

2012.gada 4.ceturkšņa beigās tūristu mītnēs bija pieejami 16,2 tūkst. numuri un 36,9 tūkst. gultasvietu.

Kopējais nakšņojumu skaits 2012.gada 4.ceturksnī sasniedza 755,8 tūkst., kas ir par 12,3% vairāk nekā 2011.gada 4.ceturksnī. Šī gada ceturtajā ceturksnī ārvalstu viesu vidējais uzturēšanās ilgums bija 2,2 naktis, kas ir gandrīz par 10% vairāk nekā 2011.gada attiecīgajā periodā.

Kopējais viesnīcu numuru noslogojums Latvijā 2012.gada 4.ceturksnī svārstījās no 33 līdz 38%. Visaugstākais numuru noslogojums bija oktobrī – 38,1%.

Rīgā vislielākais viesnīcu numuru noslogojums bija oktobrī – 47,1%, novembrī – 44,1%, bet decembrī – 41%. Ja analizē viesnīcu noslogojumu pēc piešķirtajām zvaigznēm, tad šajā ceturksnī visaugstākais noslogojums bija Rīgas pieczvaigžņu viesnīcās, sasniedzot novembrī 57,5%.

Līdzīgi kā iepriekšējos ceturkšņos arī 4.ceturksnī turpināja pieaugt tūristu skaits no Krievijas (par 29%) un Baltkrievijas (par 70%), salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni.
No attēlā uzrādītajām valstīm Latvijas naktsmītnēs vidēji visilgāk uzturējās viesi no Baltkrievijas (4 naktis) un Norvēģijas (2,4 naktis).

 

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu sadalījums pa valstīm 2012.gada 4.ceturksnī

2012.gadā viesnīcās un citās tūristu mītnēs tika apkalpoti 1,6 milj. cilvēku, kas kopumā naktsmītnēs pavadījuši 3,5 milj. naktis. Salīdzinot ar 2011.gadu, apkalpoto cilvēku skaits pieauga par 3,8%, bet nakšņojumi par 7,7%. 2012.gadā nakšņojumu skaits ir sasniedzis savu augstāko punktu pēdējo desmit gadu laikā.

Salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājās ārvalstu viesu skaits no Krievijas (par 33%), Vācijas (par 7%) un Igaunijas (par 6%), kas ir Latvijas tūrisma definētie prioritārie tirgi, bet samazinājums bija viesu skaitam no Skandināvijas (Somija – 18%, Zviedrija – 18%, Norvēģija – 6%).

Vislielākais numuru noslogojums gan Latvijas viesnīcās kopumā, gan Rīgā atsevišķi bija jūlija un augusta mēnesī, kur augusta mēnesī Rīgā tas sasniedza 65.4%. Latvijā lielākais noslogojums bija jūlijā – 57.4%.

Nakšņojumi viesnīcās un citās tūristu mītnēs sadalījumā pa pilsētām un novadiem 2012.gadā

 

Plašāka informācija pieejama CSP mājaslapas datubāzē.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte

_____________

1 CSP ik mēnesi veic viesnīcu un citu tūristu mītņu apsekojumu, kurā tiek apkopota informācija par Latvijas naktsmītnēm, neieskaitot valsts specializētās sanatorijas un rehabilitācijas centrus, kas izpilda valsts pasūtījumus veselības aprūpē.