Transporta darbības rezultāti 2011.gadā un 2011.gada 4.ceturksnī

02.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada 4.ceturksnī un arī kopumā 2011.gadā kravu pārvadājumi ir pieauguši visos transporta veidos.

Ar dzelzceļa transportu 2011.gada 4.ceturksnī pārvadāja 16,2 milj. t kravu, kas ir par 32,4% vairāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. 2011.gadā kopumā pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 20,8%, sasniedzot 59,4 milj. t.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem

 

2011. gads

(milj. t)

2011. gada

izmaiņas % pret

2010. gadu

2011. gada

4. ceturksnis

(milj. t)

2011. gada

4. ceturkšņa izmaiņas % pret

2010. gada 4. ceturksni

Pavisam

59,4

+20,8

16,2

+32,4

iekšzemes kravu pārvadājumi

1,2

-5,5

0,4

+32,6

eksporta kravu pārvadājumi

4,9

+1,5 reizes

1,4

+1,6 reizes

 

pārvadājumi no Latvijas  ostām

3,0

+2 reizes

0,8

+1,8 reizes

importa kravu pārvadājumi

48,5

+18,2

13,3

+37,0

 

pārvadājumi uz Latvijas ostām

44,7

+19,1

12,2

+38,3

tranzīta kravu pārvadājumi

4,8

+29,6

1,1

-19,1

Kravu pārvadājumos ar autotransportu 2011.gada 4.ceturksnī pārvadāja 13,5 milj. t kravu, kas ir par 7,5% vairāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. Kopumā 2011.gadā kravu pārvadājumi ar autotransportu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 13,4%, sasniedzot 53,1 milj. t.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2011. gads

(milj. t)

2011. gada

izmaiņas % pret

2010. gadu

2011. gada

4. ceturksnis

(milj. t)

2011. gada

4. ceturkšņa izmaiņas
% pret 2010. gada

4. ceturksni

Pavisam

53,1

+13,4

13,5

+7,5

iekšzemes kravu pārvadājumi

44,4

+13,1

11,7

+13,6

eksporta kravu pārvadājumi

4,0

+22,4

0,9

-16,8

importa kravu pārvadājumi

1,7

+16,4

0,3

-15,7

kravu pārvadājumi ārvalstīs

3,0

+5,0

0,6

-25,6

2011.gada 4.ceturksnī 50,3% (6,8 milj. t) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 15,6% (2,1 milj. t) – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 7,7% (1 milj. t) – koks, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles), celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi.

Ar autotransportu kravas tiek pārvadātas gan pašpārvadājumos, gan komercpārvadājumos. 2011.gadā komercpārvadājumos pārvadāja 35,4 milj. t, kas ir par 15,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašpārvadājumos pārvadāto kravu apjoms pieauga par 10%.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2011.gada 4.ceturksnī transportēja 1,1 milj. t naftas produktu, kas ir par 19,3% mazāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. Transportēto naftas produktu apjoms (5,8 milj. t) 2011.gadā pieauga par 3,7%, salīdzinot ar 2010.gadu.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu 2011.gada 4.ceturksnī un 2011.gadā kopumā ir nedaudz samazinājušies: attiecīgi par 2,5% un 1,5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

2011. gads

(milj. pasažieru)

2011. gada

izmaiņas % pret

2010. gadu

2011. gada

4. ceturksnis

(milj. pasažieru)

2011. gada

4. ceturkšņa izmaiņas
% pret 2010. gada

4. ceturksni

Dzelzceļš

20,5

-1,7

4,8

-0,4

Regulāras satiksmes autobusi

117,0

-4,4

30,0

-3,5

Tramvaji

41,6

+1,4

10,8

-2,8

Trolejbusi

46,2

+4,1

12,3

-0,7

Ar dzelzceļa transportu 2011.gada 4.ceturksnī pārvadāja 4,8 milj. pasažieru, kas ir par 0,4% mazāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. Iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 0,3%, bet starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) – par 1,9%. 2011.gadā kopumā pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 1,7%.

Ar regulāras satiksmes autobusiem 2011.gada 4.ceturksnī pārvadāja 30 milj. pasažieru – par 3,5% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri–decembri. Lielākā daļa (99,7%) no ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaita tika pārvadāti iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē samazinājās par 3,4%, bet starptautiskajos pārvadājumos – par 12,4%. Kopumā 2011.gadā pasažieru pārvadājumi ar regulāras satiksmes autobusiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 4,4%.

Ar pilsētu elektrisko transportu 2011.gada 4.ceturksnī pārvadāja 23,1 milj. pasažieru, kas ir par 1,7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 0,7%, bet ar tramvajiem – par 2,8%. 2011.gadā ar pilsētu elektrisko transportu pārvadāja 87,8 milj pasažieru, kas ir par 2,8% vairāk nekā 2010.gadā.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366681
Vida Lukaševiča