Tautas skaitīšanas dati pieejami telpiskai analīzei

29.12.2014

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir noslēgusi kārtējo 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes posmu – mājokļu adrešu piesaisti ģeogrāfiskajām koordinātēm. Rezultātā telpiskās attīstības plānošanas speciālistiem, pētniekiem, studentiem un citiem datu lietotājiem ir iespēja iegūt telpisku informāciju par Latvijas iedzīvotājiem atbilstoši tautas skaitīšanas programmai.

Tautas skaitīšanā iegūtie dati attēloti režģa kartē ar šūnas izmēru 1x1 km2. Latvijas teritorija ir sadalīta 65,6 tūkst. šūnās, no kurām 33 tūkst. režģa šūnu ir apdzīvotas – 2011. gada tautas skaitīšanā šajā teritorijā ir saskaitīti pastāvīgie iedzīvotāji.

Visblīvāk apdzīvotā teritorija ir Rīgā Pļavnieku apkaimē, kur vienā režģa šūnā ir saskaitīti 22 282 pastāvīgie iedzīvotāji. Turpretī divās trešdaļās (21 tūkst.) apdzīvoto režģa šūnu ir saskaitīti 10 vai mazāk iedzīvotāju.

Tautas skaitīšanas dati un kartes statistiskās informācijas telpiskai analīzei ir publicēti CSP mājas lapas tautas skaitīšana sadaļā „Datu vizualizācija”. Šobrīd ir publicētas iedzīvotāju blīvuma un izplatītāko valodu lietojuma režģa kartes, kā arī režģa veida dati par iedzīvotāju blīvumu  telpiskai analīzei un karšu veidošanai patstāvīgi.

 

Papildu informācija:
Dāvis Kļaviņš
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta ĢIS speciālists
Tālr. 67366874