Tautas skaitīšana apstiprina – esam mazāk un vecāki

30.03.2012

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē, ka ir noslēdzies 2011. gada tautas skaitīšanas datu apstrādes kārtējais posms, kurā ir pabeigta Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma datu apstrāde, kā rezultātā paziņojam, ka Latvijā 2011. gada 1. martā dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs. Šā gada 14. februārī publicētie provizoriskie rezultāti, datu izvērtēšanas gaitā, ir precizēti par (+)2484 iedzīvotājiem.

CSP turpmāk datu apstrādē un regulārās statistikas sagatavošanā izmantos tautas skaitīšanā iegūto informāciju. Kā pirmā nozare, kur tas jau tiek veikts ir demogrāfiskā statistika. Šobrīd ir aprēķināta iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011. gada 1. janvārī, kas liecina, ka Latvijā pērnā gada sākumā dzīvoja 2 074 605 iedzīvotāji. Salīdzinot ar iepriekš publicēto iedzīvotāju skaitu, kas bija balstīts uz Iedzīvotāju reģistra datiem, Latvijas iedzīvotāju skaits ir par 155 tūkstošiem mazāks.

Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums ir 23-31 gadu vecuma grupā (vairāk nekā 14%), kas ir skaidrojams ar grūtībām atrast darbu Latvijā pēc izglītības iegūšanas, tādējādi spiežot jauniešus doties darba meklējumos ārpus valsts. To arī apliecina nodarbinātības statistikas rādītāji, jo bezdarba līmenis (darba meklētāju īpatsvars) 20-29 gadu vecumā ir virs vidējā valstī.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011. gada 1. janvārī un iedzīvotāju skaita samazinājums,
salīdzinot ar iepriekš publicētajiem datiem.

Tautas skaitīšanas dati apstiprina, ka ekonomiskās migrācijas un zemās dzimstības dēļ Latvijas iedzīvotāji noveco. Dati liecina, ka iedzīvotāju vidējais vecums 2011. gada 1. janvāri bija 41,6 gadi, kas ir par pusgadu vairāk nekā iepriekš publicēts.

2012. un 2013.gadā CSP turpinās demogrāfiskās statistikas un citu statistikas nozaru rādītāju pārrēķinus, tomēr šis process ir pietiekami darbietilpīgs un to nav iespējams īstenot īsā termiņa. Līdz ar to aicinām datu lietotājus pievērst pastiprinātu uzmanību pārrāvumiem laikrindās, kas saistīti ar tautas skaitīšanas datu izmantošanu.

Demogrāfiskās statistikas datu publicēšanas kalendārs

Tēma

Termiņš

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra (ar viena gada intervālu)  2012.gada sākumā

2012. gada 14.jūnijs

Iedzīvotāju skaits kopā Latvijā 2001. - 2010.gada sākumā (pēc dzimuma)

2012. gada 31.jūlijs

Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija Latvijā 2001. – 2011. gadā (par katru gadu)

2012. gada 31.jūlijs

Iedzīvotāju skaits kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa novadiem (pēc dzimuma) 2001.-2010.gada sākumā

2012. gada 28.septembris

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2001. – 2010.gada sākumā

2012. gada 21.decembris

Relatīvo rādītāju pārrēķins 2001. - 2010.gads

Līdz 2013.gada maijam

Iedzīvotāju skaits pēc etniskā sastāva, pēc  valstiskās piederības kopā Latvijā u.c. rādītāji  2001. - 2010.gada sākumā

Līdz 2013.gada maijam

 

Datu publicēšanas (pārrēķinu) grafiki citām statistikas tēmām tiks publicēti CSP mājas lapas attiecīgajās sadaļās.

 

Papildinformācija

Preses sekretārs
Aldis Brokāns
aldis [dot] brokans [at] csb [dot] gov [dot] lv
67366868