Sveiciens Jelgavas 750 gadu jubilejā

29.05.2015

Sveicot jelgavniekus Jelgavas 750 gadu jubilejā, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir apkopojusi pilsētu raksturojošos rādītājus un sagatavojusi svētkiem veltītu infografiku.

2015. gada sākumā Jelgavā dzīvoja 57 180 iedzīvotāju, kas ir ceturtais lielākais rādītājs starp Latvijas pilsētām. Latvijas iedzīvotāju skaitam samazinoties, nedaudz samazinājies arī Jelgavas pastāvīgo iedzīvotāju skaits – salīdzinājumā ar 2014. gada sākumu – par 152 iedzīvotājiem. Pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 6,5 tūkstošiem iedzīvotāju (63 684 – 2005.gadā).

2014. gadā Jelgavā bija augstākā dzimstība starp republikas nozīmes pilsētām – 12,6 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem.  Kopumā 2014. gadā piedzima 723 bērni, no tiem 372 zēni un 351 meitene. Salīdzinājumā ar 2013. gadu jaundzimušo skaits ir pieaudzis par 54 bērniem.

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Jelgavā 2014. gadā bija 482 eiro pēc nodokļu nomaksas, kas ir par 38 eiro vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu. Desmit gadu laikā jelgavnieku vidējā darba samaksa ir palielinājusies par 282 eiro (200 eiro – 2004. gadā).

Balstoties uz 2011. gada tautas skaitīšanas datiem, Jelgavā vidēji 58% pastāvīgo iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto latviešu valodu, kas ir trešais augstākais rādītājs starp republikas nozīmes pilsētām. Vidēji 38% jelgavnieku mājās pārsvarā lieto krievu valodu.

77% apdzīvoto mājokļu Jelgavā atrodas daudzdzīvokļu mājās, 21% - individuālajās mājās. Apdzīvotie mājokļi ir vidēji 41 gadu veci. Vecākie mājokļi dominē pilsētas centrā, savukārt jaunākie pilsētas nomalēs.

  

Iedzīvotāju blīvuma un mājās pārsvarā lietotās valodas režģa kartes ar šūnas izmēru 100x100 m pieejamas CSP vietnē sadaļā "Kartes un telpiskie dati".


Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Kristīne Romanovska
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366924, 27880666