Studējošo skaits Latvijas augstākās izglītības iestādēs sarucis par 2 %

20.01.2017

2016./2017. akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē 82,9 tūkstoši studentu, un gada laikā studējošo skaits ir samazinājies par 2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Šobrīd Latvijā ir 56 augstākās izglītības iestādes, no tām 30 augstskolas un 26 koledžas.

Joprojām augstskolās un koledžās dominē sociālo un humanitāro zinātņu programmas, ko apgūst 42,9 % studentu, tomēr ir pieaudzis inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu skaits. Šajā mācību gadā studentu skaits sociālajās un humanitārajās zinātnēs samazinājies par 6,3 %, bet inženierzinātnēs un dabas zinātnēs palielinājies par 2,6 %.

2016./2017. akadēmiskajā gadā studijas uzsāka 28,6 tūkstoši studentu, kas ir par 1,7 % mazāk nekā gadu iepriekš. No visiem pirmkursniekiem 40,9 % izvēlējās studēt sociālās un humanitārās zinātnes, bet 28,2 % – inženierzinātnes un dabas zinātnes. Iepriekšējā mācību gadā sociālās un humanitārās zinātnes uzsāka studēt 43,3 % un inženierzinātnes un dabas zinātnes – 26,9 %, savukārt veselības aprūpi –  12,9 % jauno studentu. Vairāk nekā puse uzņemto studentu (54,8 %) mācās par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 45,2 % – par valsts un pašvaldību līdzekļiem.

Sešu gadu laikā gandrīz uz pusi sarucis absolventu skaits. 2016. gadā augstāko izglītību ieguva 15,8 tūkstoši studentu, kas ir par 7,2 % mazāk nekā 2015. gadā un par 40,5 % mazāk nekā 2010. gadā. No tiem 10,4 tūkstoši jeb 65 % bija sievietes.

Joprojām ir liels to studentu skaits, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas un Latvijā studē ar mērķi iegūt grādu vai kvalifikāciju. Šajā mācību gadā Latvijas augstskolās studē 6,1 tūkstotis šādu studentu.

Par 13 % audzis profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu skaits

2016./2017. mācību gadā profesionālās izglītības iestādēs mācās 28,9 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 3,6 % vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Vispopulārākās ir inženierzinātnes – tās apgūst 35,9 % audzēkņu.

Profesionālās izglītības iestādēs šogad uzņemti 12,5 tūkstoši audzēkņu – par 13 % vairāk nekā 2015./2016. mācību gadā. Straujākais uzņemto audzēkņu pieaugums bija humanitārajās zinātnēs – par 25,6 % un inženierzinātnēs – par 16,5 %. 2016. gadā pamata un vidējo profesionālo izglītību ieguvuši 7,8 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 4,8 % mazāk nekā 2015. gadā. No tiem 36,2 % ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības apmācības jomās un 26,2 % ar pakalpojumiem saistītajās apmācības jomās.

Nozīmīgākie rādītāji izglītībā

 

Mācību gadi

 

2000/01

2005/06

2010/11

2014/15

2015/16

2016/17

Augstskolās un koledžās uzņemto studentu skaits

32 950

43 826

31 012

29 137

29 083

28 588

Studentu skaits augstskolās un koledžās

101 270

131 125

103 856

85 881

84 282

82 914

Augstskolās un koledžās grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits

15 009

26 124

26 545

17 345

17 021

15 796

Profesionālajās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu skaits

18 440

14 521

11 914

11 703

11 048

12 485

Audzēkņu skaits profesionālās izglītības iestādēs

48 625

42 737

35 767

29 855

27 938

28 950

Profesionālās izglītības iestādēs kvalifikāciju ieguvušo skaits

12 827

9 963

9 124

8 842

8 201

7 805

 

Detalizēta profesionālo un augstāko izglītības iestāžu statistika būs pieejama 3. martā CSP datubāzē sadaļā “Izglītība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Sarmīte Briede
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Tālr.:67366860
E-pasts: sarmite [dot] briede [at] csb [dot] gov [dot] lv