Starptautiskā ilgtermiņa emigrācija samazinās, pieaug imigrācija

18.07.2013

2013. gada 1. janvārī Latvijā dzīvoja 2 miljoni 23,8 tūkstoši cilvēku jeb par 21 tūkstoti mazāk nekā pirms gada. Negatīva dabiskā pieauguma dēļ mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits 2012. gadā samazinājies par 9,1 tūkstoti, bet starptautiskās ilgtermiņa migrācijas* rezultātā par 11,9 tūkstošiem (salīdzinājumam 2011. gadā – par 20,1 tūkstoti migrācijas dēļ), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) precizētie dati par iedzīvotāju skaitu 2013. un 2012. gada sākumā.

Iedzīvotāju skaits no 2005. līdz 2013.gada sākumam
(tūkst.)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Divu gadu laikā palielinājies iedzīvotāju skaits Pierīgas  reģionā. Šajā reģionā iedzīvotāju skaita īpatsvars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā mainījies no 17,9 % 2011.gada sākumā līdz 18,3 % 2013.gada sākumā, bet Latgales reģionā šis rādītājs samazinājās attiecīgi no 14,7 % līdz 14,4 %.

Viens no faktoriem, kas ietekmē iedzīvotāju skaitu valstī, ir starptautiskā ilgtermiņa migrācija. CSP ir sagatavojusi migrācijas novērtējumu, ņemot vērā gan reģistrēto, gan nereģistrēto migrāciju.

2012.gadā uz dzīvi Latvijā no citām valstīm ieradās 13,3 tūkstoši cilvēku (par 3,1 tūkstoti vairāk nekā 2011.gadā), bet uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs pārcēlās 25,2 tūkstoši cilvēku (par 5,1 tūkstoti mazāk nekā iepriekšējā gadā).

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija 2005. līdz 2012.gadā

No kopējā iedzīvotāju skaita, kuri iebrauca Latvijā, 41% bija sievietes un 59% vīrieši. Puse no iebraucējiem bija vecumā 20-39 gadi (49,8% vīriešu un 50,0% sieviešu bija šajā vecumā).

No kopējā imigrantu skaita 83,7 % bija darbspējas vecumā (15-61 gads). Imigranti ieradās galvenokārt no Eiropas Savienības valstīm 54,9% un no Krievijas 22,6%.

Kopējā emigrantu skaitā 2012.gadā vīriešu un sieviešu īpatsvars ir gandrīz vienāds  – attiecīgi  49,8 % un 50,2%. Vairāk nekā puse emigrējušo iedzīvotāju ir vecumā no 20 līdz 39 gadiem (52,6% vīriešu un 50,4% sieviešu). Lielākā daļa – 66,5 % no emigrējušām sievietēm bija reproduktīvajā vecumā (15-49 gadi).  No kopējā emigrantu skaita 11,1 tūkstoši jeb 44,1% bija latvieši (0,9% no latviešu skaita 2012.gada sākumā) un 8,9 tūkstoši jeb 35,3% krievi (1.6% no krievu skaita 2012.gada sākumā).

Kā liecina apkopotā informācija, darbspējas vecumā emigranti bija 1,8 reizes vairāk nekā imigranti. Kopējās emigrantu plūsmas analīze liecina, ka 2012.gadā katrs trešais no tiem bija rīdzinieks. Aprēķinot emigrantu īpatsvaru no konkrētā reģionā dzīvojošo skaita, visvairāk izbrauca no Kurzemes un Latgales reģioniem – 1,4%, vismazāk no Pierīgas – 1,0% iedzīvotāju.  Iedzīvotāju skaits migrācijas dēļ visvairāk samazinājās Latgalē un Kurzemē.

Starptautiskā migrācija reģionos 2012.gadā

 

Kopā

% no iedzīvotāju skaita 01.01.2012.

imigrācija

emigrācija

saldo

imigrācija

emigrācija

saldo

Kopā

13 303

25 163

-11 860

0,7

1,2

-0,5

Rīga

4 776

8 427

-3 651

0,7

1,3

-0,6

Pierīga

2 262

3 818

-1 556

0,6

1,0

-0,4

Vidzeme

1 163

2 226

-1 063

0,6

1,1

-0,5

Kurzeme

1 782

3 809

-2 027

0,7

1,4

-0,7

Zemgale

1 549

2 771

-1 222

0,6

1,1

-0,5

Latgale

1 771

4 112

-2 341

0,6

1,4

-0,8

* Starptautiskā ilgtermiņa migrācija - iedzīvotāju pārvietošanās no vienas valsts uz citu pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu.

Iedzīvotāju skaita un migrācijas datu aprēķinos izmantota jauna CSP izstrādāta iedzīvotāju skaita novērtēšanas metode. Metodē tiek izmantoti administratīvie dati personu līmenī, un tā tapusi, konsultējoties ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem.

Metode izstrādāta, jo pastāvīgo Latvijas iedzīvotāju skaits neatbilst Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā deklarēto iedzīvotāju skaitam, kā tas ir, piemēram, Skandināvijas valstīs, Somijā, Nīderlandē, Slovēnijā. Tāpat Latvijas un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešama detalizēta informācija, tāpēc iedzīvotāju skaita novērtējumu nepieciešamajā detalizācijas pakāpē nevar nodrošināt, izmantojot CSP veikto izlases veida apsekojuma datus. Lietojot jauno metodoloģiju, pieejama detalizēta informācija personu līmenī gan par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu valstī, gan par migrāciju.

Ar metodoloģijas aprakstu var iepazīties CSP mājaslapā.

Iedzīvotāju skaits, migrācija un emigrācija, aktuālie dati

 

Preses konferences ppt prezentācija šeit.

Papildu informācija:
Baiba Zukula
Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366847