Šodien notiks Baltijas valstu statistikas ekspertu sanāksme par reģionālo un urbāno statistiku

24.09.2015

2015.gada 24. septembrī Rīgā, CSP telpās notiks Baltijas valstu statistikas ekspertu sanāksme par reģionālās un urbānās statistikas jautājumiem.

Sanāksmes laikā tiks diskutēts par aktualitātēm un attīstības tendencēm šādās tēmās:

  • Pieredzes apmaiņa reģionālās statistikas projektos;
  • Administratīvo datu izmantošana  reģionālās statistikas  sagatavošanā;
  • Reģionālās statistikas izplatīšana: jauni produkti un statistikas portāli;
  • Datu lietotāju vajadzības pēc reģionālās statistikas datiem;
  • Labās prakses piemēri ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošanā, sagatavojot reģionālo statistiku, u.c.

Papildu informācija:

Andis Rožkalns
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67366634
E-pasts: Andis [dot] Rozkalns [at] csb [dot] gov [dot] lv