Šī gada 2. ceturksnī vidējās algas pieauguma temps zemāks

29.08.2016

2016. gada 2. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 838 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni, vidējā alga palielinājās par 3,3% jeb 27 eiro, uzrādot par 2,6 procentpunktiem zemāku gada pieauguma tempu nekā šī gada 1. ceturksnī.

Privātajā sektorā vidējā mēneša bruto darba samaksa bija 813 eiro, sabiedriskajā sektorā – 885 eiro, bet vispārējās valdības sektorā, kurā ietilpst valsts un pašvaldību iestādes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas kapitālsabiedrības, – 824 eiro. Privātajā un sabiedriskajā sektorā gada laikā algas auga līdzīgi – attiecīgi par 3,3 un 3,2 %.

2016. gada 2. ceturksnī vidējā neto darba samaksa valstī bija 616 eiro, un, salīdzinot ar pagājušā gada 2. ceturksni, tā pieauga par 2,9 %. Patēriņa cenu kritums gada laikā par 0,7 % veicināja strādājošo iedzīvotāju pirktspēju, kura ietekmē reālā neto darba samaksa pieauga par 3,6 %.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem, eiro

 

2015. gada

1. ceturksnis

2015.  gada

2. ceturksnis

2016. gada

1. ceturksnis

2016. gada

2. ceturksnis

Pārmaiņas, %

2016. g. 1. cet. pret

2015. g. 1. cet.

2016. g. 2. cet. pret

2015.  g. 2. cet.

2016. g. 2. cet. pret

2016.  g. 1. cet.

Pavisam

786

811

*832

838

*5,9

3,3

0,7

Privātais sektors

773

788

*827

813

*6,9

3,3

-1,7

Sabiedriskais sektors

809

858

*842

885

4,1

3,2

5,2

   no tā

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektors

757

796

788

824

4,1

3,5

4,6

                        * Dati precizēti

Bruto darba samaksas fonds 2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada atbilstošo periodu, palielinājās par 5,3 % jeb 95,4 milj. eiro, savukārt algoto darbinieku skaits valstī, pārrēķināts pilnā slodzē, pieauga par 1,9 % jeb 13,9 tūkst.

2016. gada 2. ceturksnī, tāpat kā iepriekšējā gadā, vislielākā vidējā alga bija finanšu un apdrošināšanas darbību, informācijas un komunikācijas pakalpojumu un enerģētikas nozarēs. Savukārt zemākā vidējā alga bija izmitināšanas, ēdināšanas un citu pakalpojumu nozarē, izglītībā, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē un tirdzniecībā.

2016. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2015. gada 2. ceturksni vidējā bruto darba samaksa pieauga visās jomās, izņemot profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozari, kur gada laikā tā saruka par 0,8 %, un transporta un uzglabāšanas nozari, kur bija vērojams kritums par 0,6 %.

Straujāks algu kāpums bija ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 10,0 % un administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē – par 7,9 %, kuru ietekmēja neregulāro izmaksu pieaugums. Regulārā darba samaksa šajās nozarēs gada laikā pieauga attiecīgi par 5,2 % un 6,1 %.

Pieaugums virs vidējā rādītāja valstī bija vērojams arī valsts pārvaldē – par 4,7 %, finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – par 4,5 %, apstrādes rūpniecībā – par 4,0 % un informācijas un komunikācijas pakalpojumos – par 3,6 %. Pārējās jomās algu kāpums bija salīdzinoši neliels – no 1,4 % līdz 3,2 % gada laikā.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa  2015. un 2016. gada 2. ceturksnī un tās pārmaiņas

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Darba samaksa – galvenie rādītāji”. Dati par darba samaksu 2015. gadā un 2016. gada 2. ceturksnī publicēti datu bāzē sadaļā “Darba samaksa” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

Metodoloģiskie skaidrojumi

Darba samaksas datu avots ir individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors CSP vidējās darba samaksas aprēķinos ietver valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, izņemot nodibinājumus, biedrības un fondus un to komercsabiedrības.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā centus. Aprēķinot vidējo darba samaksu, algoto darbinieku skaits tiek pārrēķināts pilnas slodzes vienībās, tā novēršot dažādu darba slodžu atalgojuma atšķirības.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Lija [dot] Luste [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366917