Septembrī uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance

10.11.2015

2015. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 23,1% un importa – par 4,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Septembrī Latvija eksportēja preces 966,0 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 081,9 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 47,2% (2015. gada augustā – 43,2%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ārējās tirdzniecības bilanci septembrī būtiski ietekmēja augu valsts produktu sezonālais eksporta pieaugums par 114,8 milj. eiro jeb 5,4 reizes salīdzinājumā ar augustu. Tajā skaitā kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksports palielinājās par 73,2 milj. eiro jeb 26 reizes. Septembrī tas visvairāk tika eksportēts uz Alžīriju – 44,5 milj. eiro, Saūda Arābiju – 9,4 milj. eiro, Franciju – 6,8 milj. eiro un Spāniju – 5,1 milj. eiro.

Svarīgākās izmaiņas eksportā septembrī, salīdzinot ar augustu:

  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 26,2 milj. eiro jeb 41,8%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports pieauga par 19,5 milj. eiro jeb 75,7%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 9,7 milj. eiro jeb 15,0%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 8,7 milj. eiro jeb 15,2%,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 18,4 milj. eiro jeb 11,6%.

Svarīgākās izmaiņas importā septembrī, salīdzinot ar augustu:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 40,3 milj. eiro jeb 77,6%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports pieauga par 25,2 milj. eiro jeb 25,8%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports palielinājās par 8,8 milj. eiro jeb 9,9%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 25,3 milj. eiro jeb 16,9%.

Septembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (18,9% no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,7%), Vācija (6,4%) un Polija (5,7%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,8% no importa kopapjoma), Vācija (11,6%), Polija (11,0%) un Igaunija (7,5%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. augustu

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. augustu

Pavisam

966,0

100

+23,1

1 081,9

100

+4,8

Eiropas Savienības valstis

696,1

72,1

+16,8

869,1

80,3

+6,0

   Eirozonas valstis

483,8

50,1

+19,8

626,8

57,9

+3,2

NVS valstis

105,8

11,0

+10,6

117,1

10,8

-4,0

Pārējās valstis

164,1

16,9

+75,6

95,7

8,9

+5,1

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā septembrī veidoja 7,0%, bet importā – 7,6%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. septembri

2015. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

966 000

100

+3,7

+23,1

+11,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

144 092

14,9

-0,5

+2,7

+0,5

graudaugu produkti

88 261

9,1

+2,1 reizi

+16,9 reizes

+3,6 reizes

elektroierīces un elektroiekārtas

84 917

8,8

-9,0

-14,7

-23,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

65 174

6,7

-17,3

+8,2

+3,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

55 270

5,7

+7,3

-6,4

+8,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

41 429

4,3

+6,0

+81,7

+11,1

dzelzs un tērauds

40 073

4,1

+57,3

+2,2 reizes

+33,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

39 135

4,1

-35,4

+27,1

-0,01

sēklas, eļļas augu augļi, augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi

34 581

3,6

+4,0 reizes

+6,5 reizes

+8,0 reizes

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

33 174

3,4

+9,9

+14,2

+18,8

farmācijas produkti

27 566

2,9

-10,5

+13,2

+2,5

Sēklu, eļļas augu augļu, augu rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augu eksporta palielināšanos 2015. gada septembrī salīdzinājumā ar 2014. gada septembri ietekmēja eksporta pieaugums rapšu un ripšu sēklām par 23,5 milj. eiro jeb 4,1 reizi. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 17,6 milj. eiro jeb 37,0%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. septembri

2015. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 081 921

100

-5,8

+4,8

+1,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

119 510

11,0

-26,1

-16,8

-10,4

elektroierīces un elektroiekārtas

112 101

10,4

-8,3

+7,0

-14,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

101 931

9,4

+7,4

-7,1

+1,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

81 384

7,5

+23,0

+73,7

+12,7

farmācijas produkti

53 973

5,0

+26,5

+49,3

+26,9

plastmasas un to izstrādājumi

42 419

3,9

-10,6

+0,3

-3,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

37 712

3,5

-25,4

+6,3

+26,9

dzelzs un tērauds

34 833

3,2

-17,9

-16,4

-9,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

30 300

2,8

+10,1

+4,3

-0,6

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2015. gada septembrī salīdzinājumā ar 2014. gada septembri ietekmēja medikamentu importa pieaugums par 4,7 milj. eiro jeb 13,8%. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 26,9 milj. eiro jeb 27,1%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Dati par 2015. gada jūniju precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604