Septembrī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2,4 %

03.11.2016

2016. gada septembrī, salīdzinot ar 2015. gada septembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājās par 5,6 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,1 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē saruka par 14,5 %.

Ražošanas apjoma pieaugums bija pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 12,3 %),koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mēbeles (par 7,8 %) un pārtikas produktu ražošanā (par 4 %). Produkcijas izlaide palielinājās arī dzērienu ražošanas nozarē  par 18,8 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozarē – par 17,4 % un mēbeļu ražošanas nozarē – par 15,4 %.

2016. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,5 %. Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājās par 2,2 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,9 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē samazinājās par 1,2 %.

2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 3. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,4 %, ko nodrošināja apjoma kāpums apstrādes rūpniecībā par 3,8 %. Savukārt kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 4,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 9,7 %, ko ietekmēja elektroenerģijas ražošanas samazinājums koģenerācijas stacijās.

2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,9 %. To ietekmēja kritums apstrādes rūpniecībā par 0,6 %, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 6,3 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,2 %.

2016. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 3,1 %. Apstrādes rūpniecībā bija kāpums par 3,6 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – 4 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 3,8 %. Nozīmīgs ražošanas apjoma pieaugums bija pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles (par 7,6 %), kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 8,8 %) un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē (par 14,7 %). Savukārt saražotās produkcijas apjoma kritums bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (par 6,7 %), apģērbu ražošanas nozarē (par 4,6 %) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē (par 3,8 %).

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas salīdzināmajās cenās, %

 

 

2016. gada janvāris – septembris,

salīdzinot ar

2015. gada

janvāri – septembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada 3. ceturksnī

salīdzinot ar

2016. gada septembrī

salīdzinot ar

2016. g.

2. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2015. g.

3. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2016. g. augustu (sezonāli izlīdzināts)

2015. g. septembri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

3,1

-1,9

1,4

1,5

2,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3,8

-3,2

-4,7

0,9

1,1

Apstrādes rūpniecība

3,6

-0,6

3,8

2,2

5,6

Pārtikas produktu ražošana

-0,1

1,6

1,0

0,6

4,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

5,4

5,2

0,1

8,8

5,0

Apģērbu ražošana

-4,6

-0,5

-4,9

11,7

-0,6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7,6

-0,8

4,1

10,2

7,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3,8

-1,3

-7,4

-1,8

-12,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

8,5

1,8

10,1

-2,4

11,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8,8

-8,1

6,4

13,0

12,3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14,7

7,6

21,6

-7,0

3,9

Elektrisko iekārtu ražošana

-0,9

4,5

2,9

-7,5

3,0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-0,4

6,1

5,1

-4,9

17,4

Mēbeļu ražošana

3,1

5,2

5,2

7,7

15,4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-6,7

-12,5

-10,9

-1,0

-13,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4,0

-6,3

-9,7

-1,2

-14,5

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada septembrī, salīdzinot ar 2015. gada septembri,apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,5 %. Eksportā apgrozījums pieauga par 2,7 % (no tā eirozonā – par 5 %, ārpus eirozonas – par 1%), savukārt vietējā tirgū apgrozījums saruka par 1,5 %.

2016. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 5 %. Vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 4,8 %, eksportā – par 5,2 % (no tā eirozonā – par 11,1 %, ārpus eirozonas – par 3,6 %).

2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 3. ceturksni, apgrozījums apstrādes rūpniecībā pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,3 %. Salīdzinot ar 2016. gada 2.ceturksni, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,1 %.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2016. g. deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2015. g. atbilstošo periodu (%, kalendāri izlīdzināti dati)

Veiktas apstrādes rūpniecības apgrozījuma datu korekcijas par jūliju un augustu atbilstoši respondentu sniegtajai un precizētajai informācijai  par realizēto produkciju šajā periodā. Lielākās izmaiņas ir citu transportlīdzekļu ražošanas nozares datos.

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejama CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi:

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830