Septembrī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 12,9 %

03.11.2017

2017. gada septembrī, salīdzinot ar 2016. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 12,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 7,1 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 22,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 38,2 %. Produkcijas ražošanas pieaugumu enerģētikā ietekmēja elektroenerģijas ražošanas kāpums hidroelektrostacijās.

Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu, salīdzinot ar septembri gadu iepriekš, nodrošināja nozīmīgs izlaides kāpums vidēji augstu tehnoloģiju ražošanas nozarēs: automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā par 50,9 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 27,1 %,ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 24,5 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 19 %. Pieaugums bija arī pārtikas produktu ražošanas nozarē (par 1,6 %) un gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mašīnas un iekārtas (par 19,3 %). Savukārt pēc īpatsvara lielākajā nozarē koksnes un koka izstrādājumu ražošanā bija kritums par 0,3 %.

2017. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,4 %, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 25,8 %, bet samazinājums bija apstrādes rūpniecībā – par 1,3 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2017. g. janvāris– septembris, salīdzinot ar 2016. g. janvāri–septembri (kalendāri izlīdzināts)

2017. g. 3.ceturksnis, salīdzinot ar

2017. g. septembris, salīdzinot ar

 

2017. g.

2. ceturksni (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g.

3. ceturksni (kalendāri izlīdzināts)

2017. g. augustu (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. septembri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

9,8

2,0

11,4

1,4

12,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

19,2

1,5

23,7

1,7

22,8

Apstrādes rūpniecība

8,4

1,2

9,3

-1,3

7,1

Pārtikas produktu ražošana

4,3

-0,2

5,1

-2,2

1,6

Dzērienu ražošana

9,6

-4,5

3,7

0,6

4,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,7

2,3

0,3

2,0

-2,5

Apģērbu ražošana

9,6

-5,2

3,9

11,5

8,6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2,7

1,7

4,5

-1,0

-0,3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

18,2

-3,2

18,7

-2,5

24,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9,1

2,7

10,4

-3,7

7,0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

12,8

7,2

23,8

0,1

19,3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

21,0

-1,1

12,1

6,9

21,9

Elektrisko iekārtu ražošana

24,0

-6,7

15,0

2,3

19,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

19,7

6,9

22,4

-1,3

27,1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

23,0

13,7

34,6

-4,3

50,9

Mēbeļu ražošana

5,4

-2,2

-0,6

-2,8

-6,2

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

1,5

18,1

17,7

-9,7

3,8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

14,1

9,1

19,2

25,8

38,2

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada septembrī, salīdzinot ar 2016. gada septembri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 8,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 7 %, eksportā par 10,3 %, (tai skaitā eirozonā – par 12,8 %, ārpus eirozonas -  par 8,4 %).

2017. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,4 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 1,5 %, bet eksportā - par 1,3 %, (tai skaitā kritums eirozonā – par 3,7 %, savukārt ārpus eirozonas bija kāpums par 2,1 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953