Septembrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 13,3 % lielāks nekā pērn

09.11.2017

2017. gada septembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,28 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 13,3 % vairāk nekā 2016. gada septembrī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 7,7 % un importa vērtība – par 18,4 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Septembrī Latvija eksportēja preces 1,03 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,25 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,4 % (2016. gada septembrī – 47,7 %).

Šī gada deviņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 18,63 miljardus eiro – par 2,19 miljardiem eiro jeb 13,3 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 8,25 miljardus eiro (palielinājums par 716,0 milj. eiro jeb 9,5 %), bet importa – 10,38 miljardus eiro (pieaugums par 1,47 miljardiem eiro jeb 16,5 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljoni eiro)

Dati par 2017. gada jūniju precizēti

 

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2017. gada septembrī salīdzinājumā ar 2016. gada septembri eksporta vērtība bija par 10,3 % lielāka un importa – par 22,5 %, bet, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksports pieauga par 0,5 % un imports par 0,1 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada septembrī, salīdzinot ar 2016. gada septembri:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports lielāks par 50,4 milj. eiro jeb 32,4 %,
-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 20,9 milj. eiro jeb 25,7 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 15,5 milj. eiro jeb 21,1 %,
-       minerālproduktu eksports lielāks par 7,0 milj. eiro jeb 16,1 %,
-       augu valsts produktu eksports mazāks par 8,7 milj. eiro jeb 7,8 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada septembrī, salīdzinot ar 2016. gada septembri:

-       minerālproduktu imports lielāks par 68,2 milj. eiro jeb 73,7 %,
-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 44,8 milj. eiro jeb 21,4 %,
-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 24,6 milj. eiro jeb 25,6 %,
-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 21,9 milj. eiro jeb 22,3 %,
-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojumaimportslielāks par 13,9 milj. eiro jeb 12,9 %.

 

Septembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,2 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,6 %), Vācija (7,1 %) un Apvienotā Karaliste (5,1 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,2 % no importa kopapjoma), Vācija (10,8 %), Polija (8,7 %) un Igaunija (7,1 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada septembrī
(faktiskās cenas)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. septembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. septembri

Pavisam

1 034,4

100

7,7

1 246,0

100

18,4

Eiropas Savienības valstis

704,3

68,1

-2,9

938,9

75,4

8,3

eirozonas valstis

496,4

48,0

-1,4

697,7

56,0

11,4

NVS valstis

126,2

12,2

16,9

166,5

13,4

72,0

pārējās valstis

203,9

19,7

59,6

140,6

11,2

58,7

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā septembrī veidoja 8,9 %, bet importā – 10,5 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada septembrī
(faktiskās cenas)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. septembri

2017. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 034 371

100

7,7

7,9

12,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

148 718

14,4

-1,3

-4,4

-3,3

elektroierīces un elektroiekārtas

104 751

10,1

7,3

3,1

0,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

100 815

9,7

75,0

49,7

79,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

59 537

5,8

41,3

2,4

38,4

graudaugu produkti

52 333

5,1

29,0

93,5

71,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

50 972

4,9

2,2

9,8

1,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

44 815

4,3

14,3

5,5

14,1

dzelzs un tērauds

37 864

3,7

52,6

11,0

18,0

farmācijas produkti

34 197

3,3

4,0

9,6

-2,4

dažādi graudi un sēklas (arī eļļas augi), augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi

33 024

3,2

-23,8

2,1 reizi

3,6 reizes

 

Mehānismu un mehānisko ierīču eksporta kāpumu 2017. gada septembrī salīdzinājumā ar 2016. gada septembri ietekmēja turboreaktīvo, turbopropelleru dzinēju un citādu gāzturbīnu eksporta pieaugums par 47,7 milj. eiro. Savukārt dažādu graudu un sēklu (arī eļļas augu), augu rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augu eksports samazinājās, sarūkot rapšu un ripšu sēklu eksportam par 12,6 milj. eiro jeb 29,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada septembrī
(faktiskās cenas)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. septembri

2017. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 245 952

100

18,4

-3,2

10,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

155 380

12,5

75,9

18,7

52,3

elektroierīces un elektroiekārtas

130 257

10,5

12,7

-1,6

2,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

124 244

10,0

32,0

-14,7

15,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

99 730

8,0

1,8

14,7

4,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

59 065

4,7

40,1

-10,5

48,9

farmācijas produkti

53 003

4,3

27,2

-1,5

10,8

plastmasas un to izstrādājumi

51 309

4,1

14,8

-1,9

8,6

dzelzs un tērauds

39 807

3,2

-3,3

5,7

-4,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

38 800

3,1

14,7

-3,3

6,1

dzelzs un tērauda izstrādājumi

29 099

2,3

19,0

9,6

16,5

 

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa palielināšanos 2017. gada septembrī salīdzinājumā ar 2016. gada septembri ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa pieaugums par 62,5 milj. eiro jeb 7,8 reizes. Tajā pašā laikā dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa kritums par 8,3 milj. eiro jeb 32,8 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604