Septembrī pieaug graudaugu kultūru eksports

11.11.2014

2014. gada septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 12,7% un importa – par 15,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Septembrī Latvija eksportēja preces 914,0 milj. eiro apmērā, bet importēja – par 1 138,2 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,5% (2014. gada augustā – 45,1%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Augu valsts produktu eksports septembrī salīdzinājumā ar augustu sezonalitātes ietekmē pieauga par 37,7 milj. eiro jeb 2,4 reizes. Visvairāk augu valsts produktu eksportu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums – par 32,9 milj. eiro jeb 10,7 reizes. Septembrī visvairāk tas tika eksportēts uz Irānu – 13,5 milj. eiro, Spāniju – 8,0 milj. eiro, Turciju – 6,5 milj. eiro un Dāniju – 2,7 milj. eiro.

Svarīgākās izmaiņas eksportā septembrī, salīdzinot ar augustu:

  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 18,3 milj. eiro jeb 22,4%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 11,2 milj. eiro jeb 19,9%,
  • minerālproduktu eksports palielinājās par 10,4 milj. eiro jeb 13,9%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 3,1 milj. eiro jeb 3,9%.

Svarīgākās izmaiņas importā septembrī, salīdzinot ar augustu:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports palielinājās par 26,9 milj. eiro jeb 54,4%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports pieauga par 25,3 milj. eiro jeb 12,8%,
  • minerālproduktu imports palielinājās par 18,7 milj. eiro jeb 12,6%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 14,2 milj. eiro jeb 15,4%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 10,7 milj. eiro jeb 20,8%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. gada augustu

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. gada augustu

Pavisam

914,0

100

+12,7

1 138,2

100

+15,2

Eiropas Savienības valstis

644,7

70,5

+9,8

920,5

80,9

+16,6

   Eiro zonas valstis

270,9

29,6

+14,6

464,3

40,8

+17,8

NVS valstis

154,8

16,9

+17,6

118,4

10,4

+7,9

Pārējās valstis

114,6

12,6

+24,2

99,3

8,7

+11,4

Septembrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (19,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8%), Vācija (6,5%) un Polija (5,2%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,5% no importa kopapjoma), Vācija (10,8%), Polija (10,6%) un Somija (7,3%).

Nozīmīgākais partneris tirdzniecībā ar trešajām valstīm bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā septembrī veidoja 12,4%, bet importā – 7,5%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada septembri

2014. gada augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

914 047

100

-0,3

+12,7

+7,9

koks un koka izstrādājumi, kokogle

146 852

16,1

+2,9

+2,9

+2,3

elektroierīces un elektroiekārtas

89 773

9,8

+5,6

-2,7

-0,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

79 561

8,7

-14,7

+15,1

+19,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

61 856

6,8

+35,1

+30,4

+50,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

50 392

5,5

+18,5

+16,9

+16,9

graudaugu produkti

42 327

4,6

-6,4

+6,8 reizes

+69,6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

31 808

3,5

-0,04

+7,1

+10,6

farmācijas produkti

31 727

3,5

+17,3

+28,3

+16,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

30 529

3,3

+1,8

+13,0

-6,7

dzelzs un tērauds

25 307

2,8

-37,9

-17,2

-23,9

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta palielināšanos 2014. gada septembrī salīdzinājumā ar 2013. gada septembri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 11,8 milj. eiro jeb 32,6%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 12,7 milj. eiro jeb 66,9%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada septembri

2014. gada augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 138 150

100

+2,5

+15,2

+9,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

160 844

14,1

-17,2

+12,5

+4,4

elektroierīces un elektroiekārtas

131 555

11,6

+13,9

+14,8

+22,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

92 084

8,1

+4,6

+10,0

+3,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

62 716

5,5

-10,5

+45,3

-9,3

plastmasas un to izstrādājumi

47 040

4,1

+12,3

+15,1

+12,3

farmācijas produkti

44 672

3,9

+11,3

+13,1

+3,7

dzelzs un tērauds

44 017

3,9

+22,7

+8,1

+13,6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

30 520

2,7

-6,6

+24,4

+10,0

Dzelzs un tērauda importa palielināšanos 2014. gada septembrī salīdzinājumā ar 2013. gada septembri visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa pieaugums par 4,7 milj. eiro jeb 27,9%. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 15,5 milj. eiro jeb 13,6%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.: 67366604Dati par 2014. gada jūniju precizēti.