Septembrī ievērojams graudaugu kultūru eksports uz Irānu

11.11.2013

2013. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 9,8%, bet importa vērtība palielinājās par 3,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Septembrī ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,8% (š.g. augustā 44,4%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Augu valsts produktu eksports septembrī salīdzinājumā ar augustu pieauga par 27,9 milj. latu (39,7 milj. eiro) jeb 2,5 reizes. Visvairāk augu valsts produktu eksportu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums – par 23,1 milj. latu (32,8 milj. eiro) jeb 14,7 reizes. Septembrī visvairāk kviešu, kviešu un rudzu maisījuma tika eksportēts uz Irānu – 15,2 milj. latu (21,7 milj. eiro), uz Saūda Arābiju – 4,2 milj. latu (6,0 milj. eiro) un uz Zviedriju – 1,8 milj. latu (2,5 milj. eiro).

Svarīgākās izmaiņas eksportā septembrī, salīdzinot ar š.g. augustu:

  • minerālproduktu eksports palielinājās par 13,0 milj. latu (18,5 milj. eiro) jeb 23,4%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 12,1 milj. latu (17,3 milj. eiro) jeb 21,5%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 6,8 milj. latu (9,6 milj. eiro) jeb 18,5%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 3,2 milj. latu (4,6 milj. eiro) jeb 3,7%.

Svarīgākās izmaiņas importā septembrī, salīdzinot ar š.g. augustu:

  • minerālproduktu imports pieauga par 11,2 milj. latu (16,0 milj. eiro) jeb 8,9%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 8,5 milj. latu (12,1 milj. eiro) jeb 19,4%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports pieauga par 8,1 milj. latu (11,5 milj. eiro) jeb 6,1%,
  • augu valsts produktu imports samazinājās par 5,6 milj. latu (7,9 milj. eiro) jeb 18,6%.

Septembrī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 70,4% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 15,5%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,2%), Krievija (11,0%), Vācija (7,0%) un Polija (6,3%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 82,5% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 8,8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (22,9% no importa kopapjoma), Vācija (11,0%), Polija (9,9%), Igaunija (8,1%) un Krievija (6,2%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

tūkst. eiro*

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. gada septembri

2013. gada augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

637 267

906 749

100

-2,3

+9,8

+7,5

 

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

100 059

142 371

15,7

+25,7

-2,5

+10,7

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

63 894

90 913

10,0

+49,1

+24,7

+38,9

 

elektroierīces un elektroiekārtas

56 090

79 808

8,8

+12,2

+3,1

-3,2

 

dzelzs un tērauds

33 557

47 747

5,3

-41,3

+63,2

-8,3

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

32 781

46 644

5,1

+1,4

+5,2

+17,8

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

28 765

40 929

4,5

-12,4

-14,6

-11,6

 

graudaugu produkti

27 400

38 986

4,3

-53,8

+7,2 reizes

+0,4

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

21 381

30 423

3,4

+19,5

+3,7

+21,9

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

20 243

28 803

3,2

-21,8

+1,6

-13,5

 

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

18 929

26 933

3,0

+29,8

+7,5

+29,3

Minerālproduktu eksporta palielināšanos 2013. gada septembrī salīdzinājumā ar pērnā gada septembri visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas eksporta pieaugums – par 22,7 milj. latu (32,3 milj. eiro) jeb 2,5 reizes. Septembrī dīzeļdegviela visvairāk tika izvesta uz Lietuvu – 20,0 milj. latu (28,5 milj. eiro) un uz Poliju 17,7 milj. latu (25,2 milj. eiro). Savukārt graudaugu produktu eksports samazinājās, sarūkot kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 32,3 milj. latu (46,0 milj. eiro) jeb par 56,6%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

tūkst. eiro*

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. gada septembri

2013. gada augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

754 583

1 073 674

100

+0,8

+3.7

+2,6

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

132 123

187 994

17,5

-1,4

+10,9

+7,1

 

elektroierīces un elektroiekārtas

81 444

115 884

10,8

+32,0

+15,2

+18,3

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

58 442

83 155

7,7

-18,6

-4,4

-11,8

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

47 012

66 892

6,2

+0,3

+50,3

-3,4

 

plastmasas un to izstrādājumi

28 108

39 994

3,7

+2,6

-8,3

-1,4

 

farmācijas produkti

27 083

38 536

3,6

+13,1

+19,4

+5,0

 

dzelzs un tērauds

25 752

36 642

3,4

-37,9

-16,7

-22,1

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

23 803

33 868

3,2

+18,5

+16,4

+26,5

Elektroierīču un elektroiekārtu imports septembrī salīdzinājumā ar pērnā gada septembri palielinājās, pieaugot mobilo telefonu importam par 5,1 milj. latu (7,2 milj. eiro) jeb par 42,8%. Savukārt dzelzs un tērauda kopējo importa samazinājumu ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu importa kritums par 16,5 milj. latu (23,5 milj. eiro) jeb par 88,1%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām skatīt CSP datu bāzes „Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

*Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro maiņas kursa 0,702804

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:673666041 Dati precizēti par 2013.gada jūniju.