Septembrī ievērojami uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance

09.11.2016

2016. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 4,2 %, preču eksporta vērtībai pieaugot par 9,8 %, savukārt importa vērtībai sarūkot par 0,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Septembrī Latvija eksportēja preces 953,6 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,04 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 47,8 % (augustā – 45,4 %).

Šā gada deviņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 16,37 miljardus eiro – par 548,6 milj. eiro jeb 3,2 % mazāk nekā 2015. gada atbilstošajā periodā. Tostarp eksporta vērtība veidoja 7,47 miljardus eiro (samazinājums par 125,3 milj. eiro jeb 1,6 %), bet importa – 8,9 miljardus eiro (samazinājums par 423,3 milj. eiro jeb 4,5 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro


Piezīmes: dati par 2016. gada jūniju precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā septembrī, salīdzinot ar augustu:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 17,6 milj. eiro jeb 13,1 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 14,9 milj. eiro jeb 21,8 %,

-       augu valsts produktu eksports palielinājās par 14,8 milj. eiro jeb 16,1 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 13,9 milj. eiro jeb 23,5 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 13,9 milj. eiro jeb 9,9 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 1,9 milj. eiro jeb 2,4 %.

Svarīgākās izmaiņas importā septembrī, salīdzinot ar augustu:

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports samazinājās par 11,1 milj. eiro jeb 9,6 %,

-       tekstila un tekstilizstrādājumu imports saruka par 8,1 milj. eiro jeb 15,5 %,

-       akmens, ģipša, cementa, stikla un keramikas izstrādājumu imports samazinājās par 6,0 milj. eiro jeb 22,4 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojumaimports palielinājās par 16,7 milj. eiro jeb 19,2 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports pieauga par 7,3 milj. eiro jeb 7,9 %.

Septembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (17,7 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (8,7 %) un Zviedrija (5,6 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,4 % no importa kopapjoma), Vācija (11,9 %), Polija (11,4 %) un Igaunija (8,0 %).

 

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. augustu

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. augustu

Pavisam

953,6

100

9,8

1 040,7

100

-0,5

Eiropas Savienības valstis

722,3

75,7

13,2

855,5

82,2

2,5

   Eirozonas valstis

509,8

53,5

17,6

611,3

58,7

1,5

NVS valstis

107,2

11,2

22,6

96,8

9,3

0,2

Pārējās valstis

124,1

13,1

-13,3

88,4

8,5

-22,5

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā septembrī veidoja 7,8 %, bet importā – 6,6 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. septembri

2016. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

953 582

100

-2,7

9,8

11,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

153 627

16,1

10,2

10,0

6,2

elektroierīces un elektroiekārtas

97 811

10,3

-10,7

13,3

-3,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

54 179

5,7

-3,4

12,7

3,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

49 269

5,2

10,0

3,9

9,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

42 607

4,5

7,2

48,9

31,9

graudaugu produkti

40 622

4,3

-54,2

-30,2

-4,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

40 367

4,2

-35,4

8,5

-6,1

dažādi graudi un sēklas (arī eļļas augi), augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi

40 151

4,2

21,8

2 reizes

4 reizes

dzelzs un tērauda izstrādājumi

34 535

3,6

11,4

26,5

23,4

farmācijas produkti

32 490

3,4

16,4

25,9

3,6

Dažādu graudu un sēklu (arī eļļas augu), augu rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augu eksporta palielināšanos šā gada septembrī salīdzinājumā ar pērno septembri ietekmēja eksporta pieaugums rapšu un ripšu sēklām par 7,3 milj. eiro jeb 23,5 %. Savukārt graudaugu produktu eksports samazinājās, sarūkot kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 41,4 milj. eiro jeb 53,2 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada septembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. septembri

2016. g. augustu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 040 704

100

-3,2

-0,5

3,2

elektroierīces un elektroiekārtas

114 631

11,0

-2,5

1,7

-3,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

95 122

9,1

10,1

12,8

5,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

88 718

8,5

-26,3

8,6

-6,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

86 723

8,3

-18,5

-7,4

-12,9

farmācijas produkti

44 671

4,3

-8,1

-15,0

-5,5

plastmasas un to izstrādājumi

44 026

4,2

4,6

-1,3

7,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

42 562

4,1

24,1

20,2

46,7

dzelzs un tērauds

41 251

4,0

21,8

4,6

36,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

34 361

3,3

14,0

-1,7

6,8

dzelzs un tērauda izstrādājumi

24 526

2,4

-7,6

1,4

8,4

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos šajā septembrī salīdzinājumā ar 2015. gada septembri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 6,0 milj. eiro jeb 30,3 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 19,6 milj. eiro jeb 26,9 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604