Septembrī būvniecības izmaksas samazinājās par 0,4%

27.10.2015

2015. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,6%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,5%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 0,5%. Būvmateriālu cenu samazinājumu visvairāk ietekmēja cenu kritums ceļu būves materiāliem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, būvniecības izmaksas samazinājās par 0,5%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 2,6%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,7%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%.

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 3. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis samazinājās par 0,1%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 2,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,2%, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%.

2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”. Dati par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2015. gada oktobrī tiks publicēti 27. novembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696