Septembrī būvniecības izmaksas samazinājās par 0,1%

25.10.2013

2013. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,1%. Būvmateriālu cenas pazeminājās par 0,6%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 0,9%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,2%.

Septembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pazeminājums ceļu būves materiāliem.

Salīdzinot ar pagājušā gada septembri, būvniecības izmaksas pieauga par 0,6%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 2,0%, būvmateriālu cenas – par 0,2%. Savukārt strādnieku darba samaksa samazinājās par 0,2%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas,

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2013.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 3.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 1,2%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 2,1%, strādnieku darba samaksa – par 2,0% un būvmateriālu cenas – par 0,4%.

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada oktobrī tiks publicēta 28.novembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālrunis 67366798