Septembrī būvniecības izmaksas palielinājās par 0,1 %

27.10.2016

2016. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būvmateriālu cenas, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās, bet strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,5 %.

Salīdzinot ar 2015. gada septembri, būvniecības izmaksas palielinājās par 0,1 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 4,3 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,9 %, bet būvmateriālu cenas saruka par 2,4 %.

Septembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums apdares būvdarbu strādniekiem (jumiķiem, apmetējiem, sanitārtehniķiem un citiem).

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 2. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,3 %. Būvmateriālu cenas pieauga par 0,1 %, strādnieku darba samaksa – par 1,2 % un izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,3 %.

2016. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 3. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis būtiski nemainījās. Būvmateriālu cenas samazinājās par 2,6 %, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 4,6 % un izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,6 %.

2016. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un vairāk nekā 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2015. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 74 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 33 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”. Datus par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2016. gada oktobrī publicēs 28. novembrī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Anita Merca
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Anita [dot] Merca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366813