Seminārs datu lietotājiem par rūpniecības produkcijas indeksa (RPI) aprēķināšanu

28.11.2016

Šī gada 2. decembrī plkst. 10.00 Centrālajā statistikas pārvaldē, Lāčplēša ielā 1 (ieeja no K. Valdemāra ielas puses), 504. telpā notiks seminārs datu lietotājiem, kurā CSP eksperti skaidros rūpniecības produkcijas indeksa (RPI) aprēķināšanas metodoloģiju un datu izplatīšanu.

Semināra mērķis ir sniegt informāciju datu lietotājiem par rūpniecības īstermiņa statistikas rādītāja – produkcijas apjoma indeksa – datu vākšanas, aprēķināšanas metodoloģiju, publicēšanu, datu revīzijas politiku. CSP eksperti prezentēs arī datu sezonālās un kalendārās izlīdzināšanas mērķus, galvenos principus un lietoto programmatūru, lai iegūtu laikrindu, kas labāk parāda rūpniecības nozaru ekonomiskās attīstības tendences.

Rūpniecības produkcijas indekss ir biznesa cikla rādītājs, kas parāda mēneša izmaiņas rūpniecības produkcijas izlaidē salīdzināmajās cenās. Šī īstermiņa indeksa pieejamība ļauj noteikt izmaiņas ekonomiskajā attīstībā jau sākumposmā. Rūpniecības produkcijas vērtību ietekmē gan tās apjoma, gan cenu izmaiņas, bet ietekmi uz ekonomiku kopumā – tās īpatsvars jeb nozaru saražotā pievienotā vērtība.

Seminārā apskatīs šādus jautājumus:

1. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa mērķis un definīcija;

2. Datu vākšana rūpniecības apjoma indeksa rādītāja iegūšanai (respondentu aptvērums, datu iesniegšanas termiņi, atbildētības līmenis);

2. Rūpniecības apjoma indeksa aprēķināšanas metodoloģija (metodoloģijas pamatojums un skaidrojums, salīdzināmo cenu izmantošana, pievienotās vērtības svaru pielietošana un to ietekme);

3. Rūpniecības apgrozījuma indeksa aprēķināšanas metodoloģija, produkcijas apjoma indeksa un apgrozījuma indeksa atšķirības;

4. Datu sezonālā un kalendārā izlīdzināšana (pamatnostādnes un datu interpretācija, CSP pielietotā programmatūra sezonālajai un kalendārajai izlīdzināšanai);

5. Datu publicēšana (preses ziņojumā iekļautie dati un informācija, revīzijas politika, datu un metadatu pieejamība CSP mājaslapā).

Mediju pārstāvjus aicinām apstiprināt dalību, rakstot uz media [at] csb [dot] gov [dot] lv vai zvanot pa tālruni 27880666 līdz 01.12.2016 plkst. 12.00

Papildu informācija:
Beate Danusēviča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas un komunikācijas daļa
Tālr. 67366924, Mob. 27880666
E-pasts: beate [dot] danusevica [at] csb [dot] gov [dot] lv

Centrālā statistikas pārvalde
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, Latvija
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija