Sarūk tranzīta kravu pārvadājumi

04.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, pārvadāto kravu apjomi ir pieauguši dzelzceļa transportā un naftas produktu cauruļvada transportā attiecīgi par 2% un 8,9%, bet autotransportā samazinājušies par 2,4%.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu apjoms 2012.gadā sasniedza 60,6 milj. t kravu, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Salīdzinoši nelielā pieauguma pamatā bija statistisko rādītāju zemā bāze, proti, pārvadāto kravu apjomi strauji kritās gada otrajā pusē.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem

 

2012.gads

2012.gada 4.ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2011.gadu

milj. t

izmaiņas % pret 2011.gada 4.ceturksni

Pavisam

60,6

+2,0

13,3

-17,6

iekšzemes kravu pārvadājumi

1,4

+19,8

0,5

+36,6

eksporta kravu pārvadājumi

4,9

-0,9

1,2

-17,3

 

pārvadājumi no Latvijas ostām

3,0

-0,4

0,7

-21,9

importa kravu pārvadājumi

49,7

+2,7

11,0

-16,8

 

pārvadājumi uz Latvijas ostām

46,1

+2,9

10,1

-17.8

tranzīta kravu pārvadājumi

4,6

-5,5

0,6

-45,3

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,4 milj. t kravu – par 0,2 milj. t jeb 19,8% vairāk nekā 2011.gadā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms pieauga par 1 milj. t (1,7%). 82,9% no starptautiskajiem kravu pārvadājumiem veidoja pārvadājumi caur Latvijas ostām.

Ar autotransportu 2012.gadā pārvadāja 52,6 milj. t kravu, kas ir par 2,4% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pārvadāto kravu apjoma kritumu noteica visu autotransporta pārvadājumos svarīgāko kravu samazināšanās: karjeru izstrādes produktu un kūdras - par 1,1%, lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu - par 4,6% un koka un koksnes izstrādājumu (izņemot mēbeles) - par 4,3%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2012.gads

2012.gada 4.ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2011.gadu

milj. t

izmaiņas % pret 2011.gada 4.ceturksni

Pavisam

52,6

-2,4

13,3

-7,1

iekšzemes kravu pārvadājumi

43,1

-3,9

11,0

-9,1

eksporta kravu pārvadājumi

4,1

+0,2

1,0

-1,7

importa kravu pārvadājumi

2,2

+23,7

0,5

+29,8

kravu pārvadājumi ārvalstīs

3,2

-0,7

0,8

-2,2

Lielāko daļu (81,8%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma autotransportā transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi samazinājās par 1,7 milj. t (3,9%). Savukārt starptautiskie kravu pārvadājumi palielinājās par 0,4 milj. t (4,5%).

Vairāk nekā vienu trešo daļu (36,8%) ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja  karjeru izstrādes produkti un kūdra, 19,6% – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 12% – koks, koksnes izstrādājumi (izņemot mēbeles), papīrs un papīra izstrādājumi.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2012.gadā transportēja 6,3 milj. t naftas produktu, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2011.gadā.

Apkopotie dati par pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu 2012.gadā liecina, ka kopējais pasažieru skaits samazinājies par 2,6%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Vislielākais pasažieru skaita samazinājums skāra dzelzceļa transportu, bet ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

2012.gads

2012.gada 4.ceturksnis

 

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2011.gadu

milj. pasažieru

izmaiņas % pret 2011.gada 4.ceturksni

Dzelzceļš

19,8

-3,6

4,7

-3,0

Regulāras satiksmes autobusi

113,2

-3,4

28,7

-4,5

Tramvaji

40,6

-2,4

11,1

+3,5

Trolejbusi

46,2

0,0

12,7

+3,2

Visbiežāk izmantotais sabiedriskā transporta veids ir regulāras satiksmes autobusi. Šo transporta veidu izmanto katrs otrais sabiedriskā transporta pasažieris. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2012.gadā pārvadāja 113,2 milj. pasažieru – par 3,4% mazāk nekā 2011.gadā. Pasažieru skaita samazināšanās bija novērojama visos 2012.gada ceturkšņos. Lielāko daļu (99,6%) pasažieru pārvadāja iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē samazinājās par 3,4%, tai skaitā pilsētas nozīmes maršrutos par 2,2%, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos par 7,6% un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos par 4,6%. Starptautiskajos pārvadājumos pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 2,1%.

Pasažieru skaita samazināšanās dzelzceļa transportā arī bija novērojama visu 2012.gadu. Gada laikā pārvadātopasažieru skaits saruka par 3,6%. Iekšzemē pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 3,7%, savukārt starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) – pieauga par 4,1%.

Ar pilsētu elektrisko transportu 2012.gadā pārvadāja 86,8 milj. pasažieru, kas ir par 1,1% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits bija kā gadu iepriekš, bet ar tramvajiem samazinājās par 2,4%. Pilsētu elektriskais transports bija vienīgais sabiedriskā transporta veids, kur 2012.gada 4.ceturksnī bija vērojams pasažieru skaita pieaugums.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366810
Edīte Miezīte