Samazinās studentu skaits Latvijas augstskolās

05.11.2014

2014./2015. akadēmiskajā  gadā 60 augstākās izglītības iestādēs, t.sk. 25 koledžās,  studijas uzsāka  29,2 tūkst. studentu, kas ir par 6,6% mazāk nekā 2013./2014. akadēmiskajā gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Vairāk nekā puse uzņemto studentu (56,1%) mācās par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 43,9% – par valsts un pašvaldību līdzekļiem. 55,8% studijas uzsākušo ir sievietes. 

Pavisam 2014./2015. akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē 85,9 tūkst. studentu, t.i. par 4,3% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu. No tiem 51,2 tūkst. jeb 59,6% ir sievietes.

Šajā akadēmiskajā gadā 5 285 studenti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārzemēs (tostarp ārvalstnieki), turpina studijas Latvijas augstskolās. Tas ir par 18% vairāk nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, 2013./2014. akadēmiskajā gadā 1745 Latvijas studenti studēja ārvalstu augstskolās apmaiņas programmas ietvaros.

2014. gadā augstāko izglītību ieguvuši 17,4 tūkst. studentu, kas ir par 19,5% mazāk nekā 2013. gadā.

Detalizētā informācija par augstākās izglītības iestāžu darbu būs pieejama CSP datu bāzē 2014. gada 29. decembrī.

 

 

Papildu informācija:
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Anita Švarckopfa
Tel. 67366648