Samazinājies darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā

14.08.2014

Darba meklētāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem 2014. gada 2. ceturksnī bija 106,2 tūkst. cilvēku, t.sk. 17,7 tūkst. jauniešu no 15 līdz 24 gadiem jeb 16,7% no kopējā darba meklētāju skaita, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

2. ceturksnī 42,4 tūkst. jeb 40,2% no darba meklētājiem vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiembija ilgstošie darba meklētāji, kuri darbu meklē 12 mēnešus un ilgāk. To īpatsvars ir samazinājies par 8,6 procentpunktiem, salīdzinot ar 2013. gada 2. ceturksni, un par 3,4 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 2. ceturksnī bija 10,7% un gada laikā tas ir samazinājies par 0,8 procentpunktiem (2013. gada 2. ceturksnī – 11,4%), bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, – par 1,2 procentpunktiem (2014. gada 1. ceturksnī – 11,9%). Jauniešu – darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā 2. ceturksnī bija 21,1%, kas ir par 0,9 procentpunktiem augstāks nekā pirms gada (20,1%) un par 2,8 procentpunktiem augstāks nekā iepriekšējā ceturksnī (18,2%).

Jauniešu – darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā ir augsts, jo tikai neliela daļa jauniešu strādā un kopā ar darba meklētājiem veido ekonomiski aktīvo jauniešu skaitu, pret kuru tiek rēķināts darba meklētāju īpatsvars. Liela daļa jauniešu vēl mācās un nemeklē darbu, līdz ar to ir ekonomiski neaktīvi.

Darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014. gada 2. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

Ekonomiski neaktīvi 2. ceturksnī bija 502,9 tūkst. iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem jeb trešdaļa (33,6%) Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem. Salīdzinājumā ar atbilstošo periodu 2013. gadā to īpatsvars ir samazinājies par 1,1 procentpunktu (34,7%), bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, palielinājies par 0,1 procentpunktu (33,5%).

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2. ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 24,2 tūkst. jeb 4,8% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. Gadu iepriekš šo cilvēku īpatsvars bija 5,3%, bet 2014. gada 1. ceturksnī – 5,4%.

Apsekojot 4,7 tūkst. mājsaimniecību, 2. ceturksnī tika aptaujāti 7,8 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP datubāzes sadaļā Nodarbinātība un bezdarbs.

CSP mājaslapā iespējams iepazīties ar Darbaspēka apsekojuma metodoloģiju.

 

Papildu informācija:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886