Saglabājas stabils apaļkoku iepirkuma cenu pieaugums

16.09.2014

2014. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar 2013. gada 2. pusgadu apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas turpināja pieaugt, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.

Šajā periodā, salīdzinot ar pērnā gada 2. pusgadu, priedes zāģbaļķu vidējās iepirkuma cenas pieauga vidēji par 7%, t.i., par 2-5 eiro/m3 bez PVN, savukārt egles zāģbaļķu cenas paaugstinājās vidēji par 4%.

Bērza zāģbaļķu tirgū vidējās iepirkuma cenas 2014. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2013. gada 2. pusgadu, palielinājās vidēji par 8%, t.i., par 4-5 eiro/m3 bez PVN. Melnalkšņa zāģbaļķu segmentā bija vērojams iepirkuma cenu kritums vidēji par 7%, t.i., 2-4 eiro/m3 bez PVN. Savukārt apses zāģbaļķu segmentā iepirkuma cenas palika nemainīgas iepriekšējā atskaites perioda līmenī 38 – 44 eiro/m3 bez PVN.

2014. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2013. gada 2. pusgadu, pieauga bērza finierkluču vidējā iepirkumu cena. B kategorijas finierkluču cena palielinājās vidēji 6% robežās, t.i., par 3 eiro/m3 bez PVN, bet A kategorijas finierkluču cena – vidēji par 18% jeb 11 eiro/m3 bez PVN.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām
un kokmateriālu sortimentiem
eiro/m3 bez PVN

Sortiments

2013. gada

2014. gada

1. pusgads

2. pusgads

1. pusgads

Priede

diametrs līdz 14 cm

43,21

45,60

50,16

diametrs 14-18 cm

64,37

65,55

69,68

diametrs 18-26 cm

67,39

68,18

73,60

diametrs virs 26 cm

73,92

76,11

78,48

Egle

diametrs līdz 14 cm

46,77

47,71

52,61

diametrs 14-18 cm

66,19

67,52

71,21

diametrs 18-26 cm

74,22

71,30

74,04

diametrs virs 26 cm

75,08

76,44

75,08

Bērzs

diametrs 18-24 cm

49,26

49,53

53,19

diametrs virs 24 cm

59,08

59,45

64,63

Melnalksnis

diametrs 18-24 cm

37,02

38,73

37,13

diametrs virs 24 cm

43,51

43,54

39,50

Apse

diametrs 18-24 cm

37,34

38,32

38,30

diametrs virs 24 cm

43,44

44,17

43,67

Bērza finierkluči

A kategorija

59,53

65,11

76,76

B kategorija

54,47

58,95

62,69

Taras kluči (lapu koku)

36,75

36,92

36,46

Pārmaiņas apaļkoksnes cenās apliecina samērā labvēlīgo situāciju noieta tirgos, kā arī netieši norāda uz būvniecības atsākšanos un kredītu pieejamību pēc 2009. – 2010. gada finanšu krīzes.

Cenu kāpumu daļēji veicināja arī nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi pērnā gada novembrī, decembrī un šā gada janvāra pirmajā pusē. Mežizstrāde daudzviet apstājās, sarūkot kokrūpnieku baļķu rezervēm un izejvielām.

Skuju koku zāģbaļķu iepirkuma cenas

eiro/m3 bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lapu koku taras kluču vidējās iepirkuma cenas palika nemainīgas iepriekšējā atskaites perioda līmenī – 36 eiro/m3 bez PVN. Tas skaidrojams ar īslaicīgu piedāvājuma pieaugumu, pārsniedzot pieprasījumu, ko veicināja sausā vasara un lapu koku cirsmu izstrāde mitrajās vietās..

Lapu koku zāģbaļķufinierkluču un taras kluču iepirkuma cenas

eiro/m3 bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Plašāka informācija par apaļo kokmateriālu iepirkuma cenām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Mežsaimniecība".

 

Papildu informācija:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
IlvaGraudiņa
Tālr. 67366744