Saeima pieņem jaunu Statistikas likumu

04.06.2015

Saeima 2015. gada 4. jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma jaunu statistikas sistēmas un darba organizācijas regulējumu, kas izstrādāts atbilstoši saistībām, ko Latvija uzņēmusies kā Eiropas Statistikas sistēmas dalībvalsts. Jaunajā likumā ir iekļauti vairāki regulējumi, kas ievieš Latvijas statistikas sistēmā prasības, kas izriet no jaunajām likumdošanas prasībām atbilstoši grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku.

Jaunais Statistikas likums pieņemts, jo līdzšinējais jomas regulējums, kas bija spēkā kopš 1997. gada, ir novecojis un neatbilst pašreizējai situācijai, tostarp atsevišķos gadījumos ierobežo Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) to piemērot.

CSP kā vadošajai nacionālajai statistikas iestādei jaunais likums piešķirs lielākas tiesības oficiālās statistikas sistēmas koordinēšanā, savukārt kā konsultatīvu institūciju paredzēts izveidot Statistikas padomi. Tās uzdevums būs veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas, veicināt sadarbību starp statistikas iestādēm, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Jaunais likums noteiks kritērijus, pēc kuriem vērtēt, kāda statistika iekļaujama valsts statistiskās informācijas programmā un kurai piešķirt oficiālās statistikas statusu. Programmu plānots sagatavot un apstiprināt uz trim gadiem pašreizējā viena gada vietā - šāds termiņš atbilst vidēja termiņa budžeta plānošanas periodam, norāda likuma projekta autori.

Likumā noteikta oficiālās statistikas programmas sagatavošanas kārtība, datu avotu un datu iegūšanas veidi, respondenta pienākumi un tiesības, sniedzot datus, kā arī statistikas nodrošinātāju sadarbība ar valsts institūcijām oficiālās statistikas nodrošināšanai.

Likums precizēs līdzšinējo administratīvo datu avotu un noteiks jaunu reģistru, datubāzu un informācijas sistēmu veidošanas kārtību statistikas vajadzībām. Jaunais regulējums arī paredzēs pasākumus, lai samazinātu respondentu noslodzi, statistikas sagatavošanas izmaksas, kā arī novērstu administratīvo datu vākšanas dublēšanos.

Jaunais likums turpmāk arī noteiks atļautās darbības ar datiem, tostarp regulēs datu atklātības un konfidencialitātes jautājumus, kā arī pētniecībai nodoto datu aizsardzību.

Statistikas likums stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.

 

Papildu informācija:
Ieva Začeste
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore
Tālr.: 67366897
E-pasts: ieva [dot] zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv