Šā gada pirmajos septiņos mēnešos piedzimuši 11794 bērni

14.08.2013

Šā gada pirmajos septiņos mēnešos piedzimuši 11 794 bērni, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie provizoriskie dati. Šajā skaitā šobrīd nav ieskaitīti ārpus Latvijas dzimušie bērni*, kā arī dati var tikt precizēti, ņemot vērā, ka gada laikā CSP bērnus uzskaita pēc to reģistrēšanas nevis dzimšanas mēneša, savukārt bērna dzimšanu var reģistrēt viena mēneša laikā pēc piedzimšanas. Tas ir tikai par 63 jaundzimušo vairāk nekā 2012. gada pirmajos septiņos mēnešos, kad piedzima 11 731 bērns.

Dzimušo skaits 2012. un 2013.gadā sadalījumā pa mēnešiem

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Viens no nelielā dzimstības pieauguma faktoriem ir lielāks sieviešu skaits vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem. Saskaņā ar 2012.gadā statistiku jaundzimušā mātes vidējais vecums bija 29,3 gadi, bet, piedzimstot pirmajam bērnam – 26,6 gadi. Šo vecumu sasniedza sievietes, kuras dzimušas no 1983. līdz 1987.gadam, kad Latvijā bija vislielākais dzimušo skaits.

2013.gada sākumā 15,5% no sievietēm reproduktīvajā vecumā (15 - 49 gadi) bija 25 - 29 gadus vecas salīdzinājumā ar 13,3% sieviešu 2008.gada sākumā, kad bija lielākais dzimušo skaits pēdējo 10 gadu laikā. Tāpēc, lai varētu apstiprināt dzimstības uzlabošanos, dzimušo skaita pieaugumam būtu jābūt lielākam. Pozitīvi vērtējams tas, ka turpina pieaugt otro un trešo bērnu īpatsvars dzimušo kopskaitā.

Atbilstoši pašreizējai sieviešu vecuma struktūrai sieviešu skaits reproduktīvajā vecumā nākotnē būtiski samazināsies, jo, sākot ar 1991.gadu, dzimstība valstī samazinājās. Jāņem vērā arī pēdējo gadu migrācijas tendences, piemēram, 2012.gadā no valsts emigrēja 12,6 tūkstoši sieviešu, no kurām 66,5% bija vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

Sieviešu skaits 0 līdz 49 gadu vecumā 2013.gada sākumā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Dzimušo skaits pieejams CSP datubāzē.

 

* Sākot ar 2000.gadu, dzimušo skaitā tiek ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi (mazāk par vienu gadu) atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat metodoloģijai šie bērni jāiekļauj Latvijā dzimušo bērnu skaitā. Pirms bērnu ieskaitīt dzimušo skaitā, tiek izvērtēta informācija par mātes dzīvesvietu, kā arī salīdzināta informācija ar Nacionālā veselības dienesta datiem, vai zīdainis ir saņēmis valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Papildu informācija:
Baiba Zukula
Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366847