Rūpniecības produkcijas ražotāju cenas maijā pieaugušas par 0,3%

21.06.2013

2013. gada maijā salīdzinājumā ar aprīli kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai tās palielinājās par 0,7%.

Ietekmīgākais cenu pieaugums bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,3%) un metālu ražošanā (par 3,5%). Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,5%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 2,0%).

2013. gada maijā salīdzinājumā ar pagājušā gada maiju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,2%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 1,7%, bet eksportētajai – par 2,7%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija pārtikas produktu ražošanā (par 4,3%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 4,2%) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,0%). Lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 8,6%) un metālu ražošanā (par 2,4%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada maijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada maijā,

salīdzinot ar

2013.gada aprīli

2012.gada maiju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,1

5,0

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,6

2,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

-0,5

1,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

-1,4

-6,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,2

1,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

1,1

3,7

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,4

2,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-0,9

2,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

-0,6

-5,7

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

2,7

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,1

5,8

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,7

3,4

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

-3,9

-7,2

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013. gada jūnijā tiks publicēta 19. jūlijā.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784