Rūpniecības produkcijas ražotāju cenas jūnijā pieaugušas par 0,1%

19.07.2013

2013. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,1%,liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,4%, bet eksportētajai produkcijai tās palielinājās par 0,6%. Nozīmīgākais cenu kāpums galvenokārt siltumenerģijas realizācijas cenas pieauguma dēļ bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,6%) un gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā (par 0,5%). Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,0%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 1,2%).

Šajā jūnijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,1%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 1,1%, bet eksportētajai – par 3,1%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija pārtikas produktu ražošanā (par 3,3%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 2,2%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,9%). Lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 7,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada jūnijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada jūnijā,

salīdzinot ar

2013.gada maiju

2012.gada jūniju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

2,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,1

4,5

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

-0,3

2,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

1,6

2,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

-0,9

-5,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

1,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,2

4,2

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

-0,4

1,3

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-0,3

1,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

-1,8

-5,2

Eksportētā produkcija

100,0

0,6

3,1

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,1

4,7

 

apstrādes rūpniecība

92,2

-0,2

3,0

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

1,9

-5,1

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013. gada jūlijā tiks publicēta 21. augustā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784