Rūpniecības produkcijas ražotāju cenas jūlijā samazinājušās par 0,1%

21.08.2013

2013. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 0,3%, bet eksportētajai produkcijai tās samazinājās par 0,5%.

Ietekmīgākais cenu pieaugums bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,7%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,5%) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,3%). Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 22,7%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 1,3%).

2013. gada jūlijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,4%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 0,7%, bet eksportētajai – par 2,3%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija pārtikas produktu ražošanā (par 3,7%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,4%) un metālu ražošanā (par 5,7%). Lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 22,6%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 7,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada jūlijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada jūlijā,

salīdzinot ar

2013.gada jūniju

2012.gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

1,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

-0,5

4,0

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

-0,2

2,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

0,3

0,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

-0,9

-5,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,3

0,7

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

-0,1

4,0

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

0,3

1,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

0,3

-0,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

-0,5

-5,6

Eksportētā produkcija

100,0

-0,5

2,3

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,7

4,0

 

apstrādes rūpniecība

92,2

-0,5

2,4

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

-2,0

-3,6

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013. gada augustā tiks publicēta 20.septembrī.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa, tālrunis 67366784