Rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 3.5%

06.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2013. gadā janvārī, salīdzinot ar 2012. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 3.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 0.9%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 4.4%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Vislielākais produkcijas samazinājums, salīdzinot ar decembri, bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 18.3%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 17.1% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 7.8%. Savukārt, pārtikas produktu ražošana pieauga par 2.8%, gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 9.6% un metālu ražošana – par 6.1%.

2013.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.9%. Ražošanas apjoms pieauga elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarēs par 6.7%, bet samazinājās ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.2%. Apstrādes rūpniecībā saražotās produkcijas apjoms bija iepriekšējā gada līmenī.

Lielākais pieaugums no apstrādes rūpniecības nozarēm, ar vislielāko īpatsvaru produkcijas izlaidē, bija pārtikas produktu ražošanā – par 10.2%. Kāpums bija arī mēbeļu un elektrisko iekārtu ražošanā - attiecīgi par 12.8% un 22.2%. Ražošanas apjoms, savukārt,  samazinājās  koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 6%,  iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā  – par 39.2%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 9.8% un farmācijā un ķīmiskajā rūpniecībā -  attiecīgi par 9.3% un 6.7%. Tas, galvenokārt, skaidrojams ar pagājušā gada janvāra augsto bāzi, sevišķi kokapstrādē un remontu nozarē.

Kopumā šā gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, vissekmīgāk strādājušas mašīnbūves un metālapstrādes nozares. Tā no sešām nozarēm produkcijas apjoms pieauga četrās, bet samazinājās automobiļu, piekabju un puspiekabju un citu transportlīdzekļu (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) ražošanas nozarēs.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas (%)
(salīdzināmās cenās)

 

2013. gada janvārī,

salīdzinot ar

2012.g. decembri
(sezonāli izlīdzināts)

2012.g. janvāri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-3.5

1.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.4

-1.2

Apstrādes rūpniecība

-3.6

0.0

Pārtikas produktu ražošana

2.8

10.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

-1.7

5.7

Apģērbu ražošana

-0.8

7.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-3.2

-6.0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-7.8

-6.7

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-17.1

-9.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2.2

3.5

Metālu ražošana

6.1

4.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9.6

2.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

2.1

8.0

Elektrisko iekārtu ražošana

-1.8

22.2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-1.4

-9.8

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

2.2

-1.6

Mēbeļu ražošana

3.8

12.8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-18.3

-39.2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-0.9

6.7

2013. gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 437.4 milj. latu.           

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.