Rīgā pieredzē dalās Ziemeļvalstu statistikas iestādes (ar foto)

16.05.2013

14. un 15.maijā CSP notika Ziemeļvalstu seminārs par biznesa pakalpojumu cenu indeksu, kurā piedalījās dalībnieki no 8 valstīm – no Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes, Nīderlandes, Igaunijas un Latvijas.

Šādi pieredzes apmaiņas semināri notiek vairākus gadu, un šogad pirmo reizi tas tika organizēts Rīgā. Nākamgad dalībniekus uzņems Zviedrijas nacionālā statistikas iestāde.