Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā septembrī palielinājās par 0,3 %

21.10.2016

2016. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 0,1 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 0,4 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm palielinājās par 0,6 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,3 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu pieaugums koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, salmu un pīto izstrādājumu ražošanā un  pārtikas produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada septembrī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada septembrī,

salīdzinot ar

2016. gada augustu

2015. gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,3

-1,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,1

1,8

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

0,4

-0,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-0,1

-5,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

-0,1

0,9

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

-2,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

0,8

-0,6

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,3

-0,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-0,1

-5,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

-0,3

2,0

Eksportētā produkcija

100,0

0,4

-1,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,3

3,1

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,4

-1,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

1,6

-6,3

2016. gada septembrī, salīdzinot ar 2015. gada septembri, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 1,6 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,2 % un eksportētajai produkcijai – par 1,0 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 0,8 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 1,1 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijas ražošanā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Savukārt cenu pieaugums bija novērojams elektroenerģijas sadalē.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu precizējumi, ražotāju cenu indekss par 2016. gada augustu ir pārrēķināts.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada oktobrī publicēs 2016. gada 22. novembrī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862