Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā oktobrī samazinājās par 0,4 %

22.11.2016

2016. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,8 %, savukārt eksportētajai produkcijai – par 0,1 %. Ražotāju cenu līmenis eksportam uz eirozonas valstīm saruka par 0,5 %, bet eksportam uz ārpus eirozonas valstīm palielinājās par 0,2 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, elektroenerģijas sadalē un ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2016. gada oktobrī, procentos

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2016. gada oktobrī,

salīdzinot ar

2016. gada septembri

2015. gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,4

-1,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,5

0,0

2,2

 

Apstrādes rūpniecība

74,9

0,0

-0,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

19,4

-2,2

-6,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,2

-0,6

3,3

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,8

-2,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

1,1

-0,2

 

Apstrādes rūpniecība

55,3

0,1

-0,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

37,6

-2,2

-6,0

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

5,4

-0,2

4,5

Eksportētā produkcija

100,0

-0,1

-0,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

-0,5

3,6

 

Apstrādes rūpniecība

95,8

0,0

-0,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,9

-3,2

-4,1

2016. gada oktobrī, salīdzinot ar 2015. gada oktobri, vidējais ražotāju cenu līmenis samazinājās par 1,4 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 2,3 % un eksportētajai produkcijai – par 0,5 %. Produkcijas cenas eksportam uz eirozonas valstīm samazinājās par 0,4 % un eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,6 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu kritumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Savukārt cenu pieaugums bija novērojams elektroenerģijas sadalē un koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, procentos

  

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 620 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,8 tūkstošiem cenu, no tām 1,5 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,3 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāka informācija par ražotāju cenu pārmaiņām pieejama CSP vietnē sadaļā “Galvenie rādītāji – Ražotāju cenas”.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2016. gada novembrī publicēs 21. decembrī.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366862